Arina Aamir i Høyre forsøker å skape inntrykk av at det er samfunnets skyld at noen velger å blir kriminelle. Og hun hevder FrP fremmedgjør disse ungdommene, fordi vi snakker åpent og utilslørt om problemene.

Siden noen bor i trange leiligheter med søsken er det helt naturlig med Høyres logikk, at de blir langt mer kriminelle enn om de hadde noen flere kvadratmeter å boltre seg på. Skal vi tro Aamir handler det bare om at disse ungdommene ikke blir sett nok, ikke har tilbud nok, eller ikke har gode nok venner.

Det er en argumentasjon jeg hadde forventet å høre fra sosialistisk side, ikke fra en politiker som tilhører den siden av politikken, som mener at mennesker har et individuelt ansvar for sine handlinger. Her tydeliggjøres mye av utfordringen med Høyre: Når det kommer til innvandrings- og integreringspolitikken, er partiet en større del av problemet enn av løsningen.

Les også

På skolen og hjemme føler de seg ikke sett - men kriminelle miljøer ser dem

For aldri har vel ungdommer fra Oslo hatt flere tilbud og muligheter enn i dag? Spesielt ungdom med innvandrerbakgrunn satses det enormt på med flere titalls fritidsklubber, aktivitetstilbud gjennom idrett og kultur, jobbtilbud, mentorordninger, minoritetsrådgivere bare for å nevne et lite knippe.

Historisk sett har vel ingen annen gruppe hatt flere muligheter eller blitt satset mer på. Ungdom i Oslo, innvandrerbakgrunn eller ei, har ingen god unnskyldning for å velge en kriminell løpebane.

Dessverre velger Høyres Arina Aamir å plukke opp fakkelen fra marxistenes tankegang om at det er sosial ulikhet og samfunnsmessige strukturer som skaper kriminalitet. Hun har total berøringsangst for å snakke om ukultur, parallelsamfunn og klan- og gjengmentaliteten som dominerer i mange av disse miljøene.

Umulig å få til god integrering

FrP mener fremdeles at individet har fri vilje og et selvstendig ansvar for sine handlinger. Vi også forstår at det kan oppleves mer fristende å begå kriminalitet når du ser dine venner gjøre det, og når du samtidig kommer fra en kultur hvor respekten for andres eiendom er lav. Men, det er ingen unnskyldning eller formildende omstendighet i våre øyne.

77 prosent av de aktive gjengangerne i Oslo hadde innvandrerbakgrunn ifølge SALTO-rapporten 2022. Blant de mest aktive gjengangerne som hadde mer enn fire anmeldelser over kalenderåret, hadde hele 86 prosent innvandrerbakgrunn. Blant de med innvandrerbakgrunn hadde 85 og 86 prosent landbakgrunn fra Afrika eller Asia/Midøsten.

For høy innvandring og manglende integrering er hovedårsakene til at vi har problemene vi nå ser, med økende ungdomskriminalitet og en massiv overrepresentasjon av kriminelle med innvandrerbakgrunn. Vi, i motsetning til Høyre, tror ikke vi løser det økende kriminalitetsproblemet med å øke arealet på boligene til ungdom med innvandrerbakgrunn.

Løsningen er å begrense innvandringen til Norge og stoppe all bosetting av flyktninger i områder som har over 15 prosent innvandrerandel.

I nesten halvparten av skolene i Oslo er innvandrere i majoritet, og på flere skoler har over 90 prosent av elevene et annet morsmål enn norsk. Da sier det seg selv at det er umulig å få til en god integrering.

Vi gjør hele samfunnet, og spesielt innvandrere selv, en bjørnetjeneste med å stikke hodet i sanden i stedet for å adressere og løse det som er årsaken til problemet.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Politimesteren: Vi trenger nye virkemidler for å hindre ungdomskrim

Les også

Nå er Sylvi i gang med svartmalingen av Oslo igjen

Les også

Oslo trenger flere politifolk, men på rådhuset er det stille

Les også

Kjære St. Hanshaugen. Jeg håper vårt forhold ikke ender i tragedie