– Hva gjør det greit å droppe kvinner? Både Jon Reidar og Abdullah vil bli fantastiske varaordførere, men det ville jeg også blitt. Hva gjør det greit at null av fem fremskutte posisjoner besittes av kvinner?

Det sier bystyrerepresentant Line Oma til Avisa Oslo.

Uttalelsen kommer etter at et knapt flertall i Oslo Aps valgkomité pekte på fraksjonsleder for helse- og sosialutvalget, Jon Reidar Øyan, som varaordfører.

Et mindretall på to mot tre ville ha Abdullah Alsabeehg, som er fraksjonsleder i byutviklingsutvalget.

Ingen i komiteen stemte for Line Oma - til tross for at hun tidligere har lansert sitt kandidatur.

– Hvorfor er det greit å tilsidesette kvinner?

– Jeg er skuffa. Særlig partilederen, partisekretæren og AUF-lederen har ansvar for å løfte kvinner, sier Oma.

Partisekretær Øyvind Slåke skriver følgende i en SMS til Avisa Oslo:

- Valgkomiteen har drøftet de ulike hensynene som må tas. Jeg vil begrunne innstillingen overfor bystyregruppa i morgen.

Avisa Oslo har kontaktet Oslo Aps partileder Frode Jacobsen, kvinnepolitisk ansvarlig for Oslo Ap Katinka Sporsem og leder i Arbeideiderspartiets Kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Oslo AUF-leder Varin Hiwa ønsker ikke å kommentere saken.

Line Oma peker på at Arbeiderpartiet i Oslo er i en situasjon med lav kvinneandel.

Der både Victoria Marie Evensen og Rina Mariann Hansen er byråder, kan Oslo Ap ende opp med følgende sentrale menn etter mandagens møte der gruppeleder og varaordførervervet fordeles:

  • Raymond Johansen - byrådsleder.
  • Frode Jacobsen - leder i Oslo Ap.
  • Andreas Halse - ny gruppeleder i bystyret.
  • Øyvind Slåke - partisekretær i Oslo Ap.
  • Jon Reidar Øyan eller Abdullah Alsabeehg - varaordfører.

– Med mannlig partileder, mannlig partisekretær, mannlig byrådsleder, mannlig gruppeleder og nå mannlig varaordfører. Jeg lurer på hva som var viktigere for valgkomiteen enn kvinnelig representasjon og likestilling. Hvorfor er det greit i denne situasjonen å tilsidesette kvinner? Burde ikke dette ligge i Aps ryggmarg? Dette lurer jeg på i dag, tordner hun.

Oma bekrefter overfor Avisa Oslo at hun stiller i kampvotering mandag.

– Jeg vil at folk som er opptatt av likestilling skal få mulighet til å stemme det, sier Oma.