– Så er spørsmålet om jeg har informert byrådet for sent. Jeg mener nei. Jeg har jobbet hardt for å få saken til bystyret raskest mulig.

Det sa miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) om kostnadsoverskridelsene som ledet fram til en høring onsdag.

Det aktuelle prosjektet skal stå klar i 2028 og går ut på å frakte vann fra Holsfjorden til hovedstaden.

Oslos nye reservevannløsning ligger an til å koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått.

Lan Marie Bergs byrådsavdeling ble kjent med de fryktede overskridelsene i desember, og bestilte en rapport for å kvalitetssikre informasjonen.

– Jeg visste ikke hva en ny kostnadsramme ville være på, sa byråden, som sa hun ønsket å legge fram en forsvarlig utredet sak.

Rapporten forelå den 10. mai.

– Seks arbeidsdager etter ble informasjonen framlagt, sa Berg under dagens høring.

Hun avviste at hun hadde gjort noen feil ved å ikke legge fram noen løypemelding underveis.

– Byrådet har en plikt til å legge fram korrekt og forsvarlig utredet informasjon, sa Berg.

Krass kritikk fra Høyre

Tidligere samme høring kom det også fram at Berg først i mars selv var til stede på et møte med Vann- og avløpsetaten (VAV) om milliardoverskridelsen.

Høyres Anne Haabeth Rygg var kritisk til Bergs behandling av saken.

– Det er rart at ikke byråden stoler såpass på egen etat at hun ikke kan oversende informasjon om milliardoverskridelser, mente Rygg, som bemerket at Berg inntok samme holdning da et stort antall brudd på arbeidslivsloven ble avdekket i Energi- og gjenvinningsetaten.

– Den første milliarden var overskredet allerede i mars i fjor. Da fikk ikke bystyret vite noe informasjon. Det økte med enda en milliard måneden høsten. I februar i år var overskridelsen på over tre milliarder, og fortsatt ikke et ord om dette. Det er jo mildt sagt en galopperende kostnadsutvikling.

Rygg fortsatte tordentalen sin.

– Og nå – når vi står med en overskridelse på 5 milliarder kroner – presenterer byråden informasjonen samtidig med revidert budsjett. Tre uker før byråden mener det er presserende at saken ferdigbehandles av bystyret.

Rygg stilte deretter følgende spørsmål:

– Hvor stor må en overskridelse være før byrådet uten opphold rapporterer om den?

Måtte vurdere avlysning

– Det var ikke før vi fikk en foreløpig rapportering av VAV 18. desember i fjor, at VAV meldte at de ville gå utover sine rammer. Så leverte VAV sin rapport med de endelige beregningene sine, og analyse av hva som var riktig å gjøre fremover den 17. februar, svarte Berg.

Hun fortsatte:

– Da ba VAV om at kostnadsrammen ble økt. På dette tidspunktet var det ikke åpenbart at økning av kostnadsrammen var det eneste alternativet. Vi måtte få et kritisk blikk på de vurderingene etaten hadde gjort, før byrådet kunne gå til bystyret med en så stor kostnadsøkning.

Deretter viste hun igjen til at rapporten fra det eksterne firmaet Holte kom først 10. mai.

– Da kunne jeg med større trygghet gå til bystyret med denne store og viktige saken ti dager senere. Vi var nødt til å vurdere om det ville lønne seg for oss å avlyse konkurransen, og dermed utsette prosjektet til tross for dagbøter, i tilfelle vi kunne få en lavere pris, sa Lan Marie Berg.

Berg fastholdt viktigheten av kunne legge fram følgende for bystyret før informasjonen ble framlagt:

  • Hvakostnadsrammen økes med
  • Hva økningens årsak er.
  • Om kommunen hadde andre valg enn å øke kostnadsrammen.

– Hvis byrådet hadde gitt så ufullstendig til bystyret og offentligheten, uten å kunne svare på slike essensielle spørsmål, så tror jeg at det ville skapt stor uro blant tilbyderne i dette prosjektet.

Kritisk til ekstern rapport

Frps Lars Petter Solås var sterkt kritisk til at det eksterne firmaet Holte ikke hadde mandat til å undersøke årsaken til kostnadsutviklingen.

– I tidenes største investeringsprosjekt for Oslo kommune mener i hvert fall jeg er en veldig nyttig informasjon å ha, sa Solås.


Han spurte hvilke begrunnelse byrådsavdelingen hadde for at Holte ikke skulle se nærmere på årsakssammenhengen.

– Jeg tror dette baserer seg på en misforståelse. Holte har vurdert VAVs vurderinger av årsakene til kostnadsutviklingen, svarte Berg.

– Nei, det avviste Holte.

Berg spurte om Holte kunne kommentere dette. Her ble hun avbrutt av Rygg og Solås, som sa at Holte allerede hadde kommentert det aktuelle spørsmålet.

Frps Solås var sterkt kritisk til at Berg mente at oppfølgingen av saken var god.

- Jeg må avslutningsvis si at jeg er sjokkert over at dette er en god oppfølging av en ansvarlig byråds øyne, sa en synlig oppgitt Lars Petter Solås.

Kritikk fra Rødt

Også partiet Rødt, som fungerer som byrådets samarbeidsparti, og som garanterer for det rødgrønne byrådet, er kritiske til når bystyret fikk informasjon om budsjettoverstigelsene. Eivor Evenrud mener det burde være opp til de folkevalgte å vurdere hvilken informasjon som er nyttig.

– Jeg hører dette med hva som er nyttig og ikke. Jeg leser alt som kommer av informasjon til bystyrets representanter. Er det ikke sånn at det er best om de folkevalgte vurderer hva som er nyttig informasjon eller ikke. Det er mange saker jeg tenker at noe ikke er unyttig, mens i andre saker kan noen oppleve noe som svært unyttig, mens det for meg kanskje er det absolutt mest nyttige for min håndtering av saken, sa hun, og la til:

– Denne budsjettsprekken vil jo føre til økte kostnader i vann- og avløpsavgifter for hele byens befolkning. Det vil få et stort hopp i 2028, og dette vil belaste innbyggerne i alle år fremover. Det er folk vi er opptatt av, så å få vite om et sånt mulig kostnadshopp fremover i tid, ville jeg syntes var svært nyttig.

Byråd Berg svarte med å gjenta budskapet om at det var lite substansiell informasjon som forelå før i mai i år.

- Det var helt avgjørende for meg, og den 17. februar kunne jeg ikke gitt dere informasjon om hvorvidt rammen måtte økes, hvor mye den måtte økes, hvorvidt det var gjort et godt arbeid med å kvalitetssikre estimatet for en eventuell økning.

Avisa Oslo følger høringen utover dagen. Det avsluttes etter planen klokka 16.00.