I et notat til byrådsavdeling for miljø og samferdsel legger Ruter en demper på planene om trikk til Tonsenhagen og Linderud.

I en stor utredning som ble levert i fjor, anbefalte Ruter å bygge trikketrasé videre fra Sinsen-krysset, forbi Aker sykehus og Bjerkebanen, opp til Tonsenhagen og så ned til Linderud.

Også da pekte de på muligheten for trinnvis utbygging. Nå konkretiserer Ruter at de anbefaler en trinnvis utbygging.

– Vi anbefaler en trinnvis utbygging. I første omgang til Bjerke eller Årvoll-krysset. Så får vi se om man i framtida legger ruta opp til Tonsenhagen, rett fram til Veitvet og Linderud, eller om man bryter ned til høyre mot Økern og T-banen der, sier Ruters plandirektør Snorre Lægran til Avisa Oslo.

Han påpeker at de foreslår trinnvis utbygging for å få fart i planene om trikk på strekningen, som det har vært snakk om i flere tiår.

– Det å dele det opp, gjør det kanskje mulig å få bygget ut, sier Lægran.

– Det er også mulig å tenke seg en forlengelse fra Bjerke i andre retninger, men beslutning om en senere forlengelse videre fra Bjerke trenger man ikke ta stilling til nå. Ved en utbygging av trikken til Bjerke, blir det behov for å vurdere det øvrige kollektivtilbudet i området. Plan- og bygningsetaten har i dialog med Ruter foreslått at det utarbeides en revidert reguleringsplan for en trikkeforlengelse til Bjerke, heter det i notatet.

Selskapet påpeker også at de ser det som lite sannsynlig at Statens vegvesen kommer til å trekke sin varslede innsigelse mot planen.

Dette er den foreslåtte trikketraseen:


Storbylegevakten viktig argument

På Aker sykehus bygges det for øyeblikket ut en ny legevakt for Oslo, som skal erstatte dagens legevakt i Storgata. Etter planen skjer skiftet i 2023.

I tillegg skal Aker sykehus etter planen bygges ut kraftig. Det betinger at statens planer om nedleggelse av Ullevål sykehus og et nytt storsykehus på Gaustad, realiseres.

På Bjerke travbane skal det bygges ut over 1000 boliger i framtida. Dette trekkes fram av Ruter som et viktig argument for at trikken bør bygges ut hit.

Fall i antall kollektivreisende og usikkerhet over nye reisemønstre etter pandemien, trekkes frem som et argument for ikke å bygge ut trikk lenger enn til Bjerke.

– Det er stor usikkerhet knyttet til ny normalsituasjon etter pandemien og hvordan den fremtidige etterspørsel på kollektivtransport vil bli. Usikkerheten tilsier et behov for en fleksibel tilnærming, som innebærer en trinnvis utbygging av trikken, innledningsvis til Bjerke. Fremtidig forlengelse til Tonsenhagen (og Linderud), eller andre steder, kan vurderes på sikt, skriver selskapet.

Les mer om samferdsel i Oslo