– Dette er en skam og en tragedie.

Det sier Anders Hovind nestleder i Creo – forbundet for kunst og kultur, under åpningstalen fra scenen foran Stortinget.

Det er Scenekvelder som har tatt initiativ til demonstrasjonen etter at kulturbransjen opplever at de rammes mye hardere enn andre nå som regjeringen har lettet i smitteverntiltakene.

Anslagsvis var det et sted mellom 200 og 300 til stede under demonstrasjonen.

– Begrensningene er urimelige

– Folk lengter etter konsertene, dansestykkene og alle arrangementer som bringer lys i vintermørket, men det får vi ikke lov å gi dem. Vi får ikke lov fordi folka på Stortinget ikke forstår at kultur er noe vi lever for, men også at arbeidstakere lever av kulturen, fortsetter Hovind og legger til:

– Begrensningene er urimelige og er som kulturministeren sa: basert på skjønn.

Flere talere viste til manglende kunnskapsgrunnlag og lite avdekket smitte etter deltakelse på kulturarrangementer, og mener at det ikke er farlig å gå på konsert og teater.

Bransjedirektøren for kultur og opplevelser i Virke tok også til scenen for å melde at bransjen ikke ønsker å snakke ned andre bransjer, men at de ønsker like vilkår som andre bransjer. Politikere fra opposisjonspartiene Høyre, Venstre og SV talte også mot tiltakene.

Karlsen ut mot kulturministeren

Jan Fredrik Karlsen, som i dag er leder i All-in eventbyrå, var til stede og talte med desidert høyest stemme og innlevelse av blant de mange talerne.

Etter å ha hyllet aktørene og de ansatte i bransjen som har slitt, henvendte han seg til kulturminister Anette Trettebergstuen og regjeringen.

– Jeg satt på Dagsnytt 18, den 13. desember, og diskuterte kompensasjonsordningen med kulturministeren. Hun sto på barrikadene i opposisjonene. Jeg føler at barrikadene er mye lavere nå som hun er i posisjon, sier Karlsen fra scenen og fortsetter:

– Hun lovet oss svar på kompensasjonsordning før jul. Nå snakker vi 19. januar, og det er enda ikke kommet noen ting og det kommer sikkert ikke noe før uti februar.

Budskapet er klart:

– Nå må hun må opp på hesten, snakke klart og tydelig, og snakke for den bransjen hun mener hun kan så mye om.

– Haster å vise politikerne

– Kulturbransjen må møte samlet opp på Eidsvolls plass. Det haster å vise politikerne at vi ikke kan leve med at vår bransje rammes igjen og igjen. Vi står nå i den største krisen på lenge, og vi er de eneste som kan gjøre noe med det ved å sette søkelyset på den åpenbare urettferdigheten og uforholdsmessigheten, skrev de i invitasjonen på Facebook.

Det er spesielt kravet om maks 200 personer på offentlige arrangementer som får bransjen til å reagere.

Men på demonstrasjonen kom Atle Halstensen, eier og kunstnerisk ansvarlig i Scenekvelder, med enda bredere kritikk.

Det handlet blant annet om at de store aktørene blir straffet i kompensasjonsordningene for å ha forsøkt å holde aktiviteten gående da de ikke var nedstengt. I tillegg til uforutsigbarheten og den lange tiden et vil ta før man får utbetalt støtten.

– Til KUD (kulturdepartementet. red. anm.) og til regjeringen: vis mot, vis tillit, vis vei ut av krisen. Stå ved det Arbeiderpartiet og Trettebergstuen sa i opposisjonen. Hun hadde nemlig rett, sa Halstensen klart.

Forståelse for frustrasjon

Kulturminister Anette Trettebergstuen svarte Avisa Oslo på e-post mandag i forbindelse med en kritisk sak om tiltakene og hvordan de rammer Scenekvelder og Folketeatret.

– Jeg har stor forståelse for at Folketeatret og andre aktører i kultursektoren som disponerer store saler, er fortvila etter to år med avstandskrav og skiftende antallsbegrensninger, og at vurderingene som kommer neste uke, helst skulle kommet i går. Samtidig har vi vært tydelige på at vi prioriterer barn og unge først, og tiltakene regjeringa presenterte torsdag, reflekterer nettopp det, skriver Trettebergstuen.

– Dette handler ikke om hvorvidt det spres smitte konkret på arrangementene i Folketeatret, men om en generell nedbremsing av mobiliteten i samfunnet, slik det har vært hele veien, skrev hun videre.

Antallsbegrensning ved arrangementer

 • Offentlige arrangementer innendørs:
  Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
  Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
  Munnbindpåbud for publikum når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.
 • Offentlige arrangementer utendørs:
  Uten faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
  Med faste tilviste plasser: Maks 3 x 200 personer. Når det er mer enn 200 personer utendørs, skal de som er til stede fordeles i grupper på 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene.
  Anbefaling om munnbind blant publikum.

Kilde: Regjeringen