– Det er fundamentering av bygningen og arbeider i grunnen som er hovedårsaken til at dette ville blitt så kostbart, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim til Avisa Oslo.

Jubelen sto i taket i kultur-Norge da kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i 2017 annonserte nyheten om at Nationaltheatret endelig skulle rehabiliteres. Det ærverdige bygget fra 1899 har forfalt over årtier, og penger til vedlikehold har nesten vært fraværende. Nå skulle en av landets viktigste kulturinstitusjoner skinne igjen, og regjeringen bevilget 1,9 milliarder kroner.

Dobler kostnadene

I sommer ble det kjent at teaterets planlagte utflytting til midlertidigere lokaler ble skjøvet til 2023, og utfordringer under bakken på det gamle bygget var en av hovedårsakene kunne Vårt Oslo fortelle. Nå bekrefter Statsbygg til Avisa Oslo at kostnadsanslagene for de ønskede oppgraderingene ligger på fire milliarder kroner. Dobbelt så mye som ramma de må forholde seg til.

Planen var å rehabilitere fasader, tak og innvendige arealer. Antikvariske områder skulle settes i stand og det tekniske anlegget skulle skiftes ut. Det skulle også finnes løsninger for å bygge 2500 kvadratmeter under bakken. Nationaltheater har slitt med plassproblemer helt siden det sto klart i 1899.

Med nye arealer under bakken så man for seg flere scener og et fyldigere program for publikum. Hovedscenen skulle få bevegelig scenegulv, bakscenen utvides og siktlinjene i salen og akustiske forhold skulle forbedres. Publikumsfasilitetene og universell utformingen ville bli bedre. Det var også planlagt å bygge en liten paviljong i nærheten av T-banestasjonen som skulle fungere som inngang for de underjordiske rommene. Nå ligger det an til at det meste av oppgraderingene som skulle gjøre selve teatervirksomheten moderne må kuttes. Les hva teaterets prosjektleder mener om det her:

Ble for dyrt

Statsbygg har jobbet med forprosjektet de siste årene i samarbeid med Sweco Norge, Ratio arkitekter, FuthArk arkitekter og Origo Arkitektgruppe. I fjor vinter ble det annonsert at Veidekke vant oppdraget med å gjennomføre rehabiliteringen. Det er blant annet foretatt omfattende undersøkelser av grunnen som har avdekket at den gamle fundamenteringen har svakheter. Da forprosjektet ble oversendt Kulturdepartementet i våres mente Statsbygg at kostnadsestimatene vår så høye at de anbefalte å finne andre løsninger for å holde seg innenfor rammen på 1,9 milliarder kroner.

– Vårt forslag til departementet var å ikke gå videre fordi det ble så dyrt. Vi må revidere prosjektet å finne andre løsninger, sier Njaa Aschim.

Kutter amfiscenen

En av hovedutfordringene med Nationaltheatret er at det står på leirgrunn. De siste hundre årene har det medført mange setningsskader, og man har tidligere forsterket fundamenteringen noe. Blant annet har arbeidene med tunneler til jernbane og T-bane medført setningsskader. For å sikre at bygget står trygt de neste 100 årene er man nødt til å gjøre en grundig jobb med fundamentering. Det har vist seg å være komplisert på grunn av beliggenheten, og da blir det naturlig nok kostbart i tillegg.

– Det er opplagt at vi ikke skal lage en ny amfiscene under bakken, sier Njaa Aschim.

Hvilke andre oppgaver som nå må droppes, eller man må finne andre rimeligere løsninger på, jobbes det med. Statsbygg skal levere et revidert forprosjekt til kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i januar. Hvordan Statsbygg skal klare å halvere kostnadene blir spennende å se.

– Vi forholder oss til rammen, og ser hva vi kan få til. Det er mulig det blir levert flere alternative løsningsforslag. Også forslag som kan gå utover rammen, sier kommunikasjonsdirektøren.