Nå er mennene, som er henholdsvis 23 og 26 år gamle, satt under tiltale for en rekke tilfeller av grovt bedrageri mot privatpersoner og ulike banker.

En rekke av tiltalepostene er rettet mot begge mennene, der fremgangsmåten skal ha vært lik. De skal ha forledet ulike personer til å gi dem tilgang til elektronisk legitimasjon og personopplysninger. 

Ved flere av tilfellene skal de ha fremstilt det som om de skulle bistå dem med låneopptak.

Kreditt og billån

Deretter skal de ha brukt opplysningene til å søke kreditt hos ulike banker – og overført pengene til seg selv eller andre personer.

  • Forut 11. april 2018 skal de ha søkt usikret kreditt og billån hos ulike banker ved å utgi seg for å være en mann. På den måten skal de ha fått tilgang til 779.050 kroner.
  • Forut 31. juli samme år skal de ha gjort det samme overfor en kvinne, der «utbyttet» skal ha endt på 195.000 kroner.
  • Ved gjentatte anledninger i november 2018 skal de ha forledet nok en mann. Det ga dem tilgang på til sammen 825.000 kroner hos flere forskjellige banker.
  • Forut 9. januar 2018 skal de ha fått tilgang til 260.000 kroner ved å bruke personopplysningene til en kvinne.
  • I mars samme år skal de ha gjort det samme, denne gangen ved å bruke opplysninger fra en mann. Slik skal de ha fått tilgang på til sammen 435.000 kroner.
  • I september 2019 skal de igjen ha forledet en mann og flere banker, til å gi dem tilgang på en samlet sum av 476.000 kroner.

Rettssak i oktober

I tillegg er 23-åringen satt under tiltale for alene å ha begått tre grove, lignende bedragerier. Han skal også ha hvitvasket 150.000 kroner, ved å motta penger som stammet fra nok et bankbedrageri.

26-åringen er også tiltalt for ett tilfelle av bedrageri ved at han søkte – og fikk innvilget – 20.000 kroner i usikret kreditt i en kvinnes navn i oktober 2019.

Til sammen dreier det seg om summer på over 3,5 millioner kroner.

Det er uklart hvordan mennene stiller seg til tiltalen. Rettssaken er først berammet for Oslo tingrett i oktober.