Gå til sidens hovedinnhold

Tiltalt for å bestille overgrep av barn på nett – yngste offer var seks år da misbruket begynte

Mannen i 60-årene skal i flere år bestilt overgrep og fulgt med over internett da filippinske barn ble voldtatt og seksuelt misbrukt. Det yngste barnet var under ti år gammelt.

Kripos har stått for etterforskningen, noe som gjør at rettssaken går for Oslo tingrett. Mannen nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer Kolbjørn Lium til Avisa Oslo.

Mannen fra Trondheim har de siste årene forvaltet milliardverdier i et norsk aksjefond som har gjort det svært godt. For det har han tatt ut millionlønn. Tidligere i livet har han hatt tunge politiske verv.

Rettssaken starter 11. januar.

Skal ha medvirket til flere overgrep

Ifølge tiltalen har mannen bidratt til overgrepene ved at han via Skype eller andre chattetjenester oppfordret til, avtalte og betalte for at overgrepene skulle skje. Totalt skal han ha medvirket til overgrep mot fem jenter, alle under 16 år. Mennene som gjennomførte overgrepene, tvang jentene til både vaginal og oral sex.

I tillegg ble andre barn tvunget til seksuell omgang med jentene, som masturbering, slikking og beføling. Ved en rekke av overgrepene var det flere personer til stede, heter det i tiltalen.

Flere av jentene ble også tvunget til å kle seg nakne og beføle seg, i tillegg til å slikke, masturbere og beføle andre barns kjønnsorganer.

I tillegg er han tiltalt for å ha vært i besittelse av totalt 33 bilder overgrepsbilder av to av jentene.

Overgrepene han er tiltalt for foregikk i en periode fra 2012 til 2015.

– Svært straffbare forhold

Avisa Oslo har vært i kontakt med Kripos, som henviser til påtalemyndigheten for kommentarer.

– Det dreier seg om svært alvorlige straffbare forhold. Det er både på grunn av straffebestemmelsen som blir benyttet og typen overgrep, sier Statsadvokat Marit Formo.

Strafferammen for tiltalen gjør at mannen risikerer lovens strengeste straff på 21 års fengsel. Statsadvokaten kan ikke svare på hvilken påstand de vil legge ned, men forteller at forvaring ikke er aktuelt i denne saken.

– Mannen nekter straffskyld, sier hans forsvarer. Hvor sterk sak mener dere at dere har?

– I det at det er tatt ut en tiltalebeslutning, ligger det at vi mener det er fellende bevis, og vi mener at vi har sterke bevis i saken, svarer Formo.

Hun lister opp flere beviser som vil bli presentert i tingretten:

  • Forklaringer fra de fornærmede barna.
  • Vitnemål fra de som er domfelt på Filippinene for å ha fasilitert overgrepene.
  • Chattelogger med meldinger mellom tiltalte og personene han bestilte overgrepene fra.
  • Bildebevis, det er beslaglagt bilder som skal vise to av jentene det er utført overgrep mot.

Aktoratet har ikke videobevis av selve overgrepene, da de skal ha blitt filmet direkte, men ikke ble lagret.

Fem jenter

Dette er de fem filippinske jentene, som mannen ifølge tiltalen skal ha medvirket til overgrep mot. Beskrivelsene under kan gi sterke inntrykk.

Jente, 6 til 9 år gammel i perioden da overgrepene skjedde.

Mannen er tiltalt for å ha medvirket til at en filippinsk mann ved flere anledninger hadde seksuell omgang med jenta.

Overgrepene besto blant annet å holde penis mot jentas underliv og gjøre samleielignende bevegelser, samt før penis inn i hennes munn.

Tiltalte skal ha medvirket ved å oppfordre eller samtykke til overgrepene, ga instrukser eller uttrykte ønsker om hvilke seksuelle aktiviteter som skulle gjøres. Han skal også ha betalt for overgrepene som ble utført.

Jente, 10 til 12 år gammel i perioden da overgrepene skjedde.

Tiltalte skal ha medvirket til at filippinske menn ved flere anledninger hadde seksuell omgang i form av samleie med jenta, samt samleilignende bevegelser og oralsex.

Andre barn måtte også ha seksuell omgang med jenta, som mastaurbering, slikking og beføling.

Jenta ble også ved flere anledninger bedt om å utføre seksuelt krenkende atferd mot seg selv, som beføling med dildo, slikking, samt mastaurbering av andre barn.

I perioden juni 2012 til april 2015 medvirket han til at filippinske menn ved flere anledninger hadde seksuell omgang med jenta. Den seksuelle omgangen bestod blant annet i å gjennomføre samleie med henne, holde penis mot hennes underliv og gjøre samleielignende bevegelser og å føre penis inn i hennes munn.

Jente, 11 til 14 år gammel i perioden da overgrepene skjedde.

Jenta ble ved flere anledninger utsatt for samleie, at det ble holdt penis mot hennes underliv med samleielignende bevegelser mot henne og oralsex. Jenta ble også utsatt for seksuell omgang fra andre barn i form av oralsex og mastaurbering.

Hun ble ved flere anledninger bedt om å kle seg naken og beføle seg selv, samt utføre seksuell omgang med andre barn i form av oralsex og mastaurbering.

Jente, 11 til 12 år gammel i perioden da overgrepene skjedde.

Den seksuelle omgangen jenta ble utsatt for besto av at hun ble utsatt for oralsex og mastaurbering fra voksen og andre barn.

Jenta ble også bedt om å utvise seksuelt krenkende atferd ved å kle seg naken og vise kroppen i utfordrende positurer. Hun måtte også holde en dildo mot underlivet, samt utføre oralsex og beføling av andre barn.

Jente 14 til 16 år gammel i perioden da overgrepene skjedde.

Voskne hadde ved flere anledninger seksuell omgang med jenta. Den bestod av samleie, samt holde penis mot hennes underliv med samleilelignene bevegelser. Hun ble også utsatt for oralsex.

Andre barn måtte også ha seksuell omgang med jenta ved mastaurbering og beføling.

Jenta ble også bedt ved flere anledninger om å kle seg naken og vise fram kjønnsorganet sitt, samt mastaurbere seg selv og andre barn.

I perioden 3. desember 2012 til 3. desember 2014 medvirket han til at voksne ved flere anledninger hadde seksuell omgang med jenta. Den seksuelle omgangen bestod blant annet i å gjennomføre samleie med henne eller holde penis mot hennes underliv og gjøre samleielignende bevegelser og å føre penis inn i hennes munn.

Han medvirket også til at andre barn måtte ha seksuell omgang med jenta ved å masturbere, beføle og/eller føre fingre inn i hennes kjønnsorgan. Ved en rekke anledninger var det flere personer til stede mens overgrepene skjedde.

– Medvirket

Ifølge tiltalen skal mannen ha medvirket slik:

«Han medvirket til overgrepene ved at han, via Skype eller andre chattetjenester på internett, oppfordret eller samtykket til at overgrepene ble begått og/eller ga instruksjoner og/eller uttrykte ønsker om hvilken seksuell aktivitet som skulle utføres samt betalte og/eller avtalte betaling for overgrepene som ble filmet og direkteoverført til han via internett.»

Og:

«Han betalte eller avtalte betaling for overgrepene, instruerte og/eller uttrykte ønske om hva jenta skulle gjøre via Skype eller andre chattekanaler og overvar overgrepene som ble filmet og direkteoverført til han via internett.»