Fire sykepleiere har ifølge NRK nå sagt opp, og åtte sykepleiere planlegger å slutte for å ta etterutdanning.

Stepdown-avdelingen håndterer hjerte- og lungeopererte pasienter rett etter at de er operert og ute av respirator. Halvparten av sykepleierne ved denne avdelingen kan nå forsvinne.

Tidligere i år har 14 av 24 intensivsykepleiere ved torakskirurgisk avdeling på Ullevål sagt opp stillingene sine.

Kritisk til etablering

Bakgrunnen for konflikten er at ledelsen ved OUS ønsker å etablere en felles avdeling for hjertekirurgi ved sykehuset.

Dermed forsvinner avdelingen på Ullevål, noe flere ansatte har advart mot.

– Langvarig utrygghet og lite eller ingen informasjon i thorax-sløyfa, har ført til at mange nå sier opp og søker seg videre i utdanning, sier tillitsvalgt Sarah Scott Henriksen.

Hun sier oppsigelsene vil ha direkte konsekvenser for beredskapen ved Ullevål sykehus. Nå gir hun en klar oppfordring til de ansatte.

– Ta med de ansatte, i form av tillitsvalgte og verneombud, i sånne avgjørelser. Man kan ikke få beskjed om at avgjørelser allerede er tatt uten at det drøftes med de ansatte.

Klinikkleder ved Hjerte-, lunge og karklinikken, Bjørn Bendz, har tidligere uttalt følgende til AO:

– OUS arbeider med å lage ett hjerte- og lungekirurgisk senter hvor kompetansen skal samles. Dette skal etter planen iverksettes i løpet av 2025. Dette gjør vi fordi antall åpne hjerteoperasjoner er lavere enn tidligere, men inngrepene i seg selv er mer komplekse, og de utføres hos pasienter med flere andre sykdommer enn bare hjertesykdom.

– Vi synes det er trist at folk sier opp, men endringen med å skape ett senter har ingenting med budsjettet for 2023 å gjøre. Det kan virke som alle har sluttet ved Oslo universitetssykehus.

LES MER HER: