(Oslodebatten)

Ingen kan tilintetgjøre koranen og dens innhold. Den er hellig og bor trygt i nærmere to milliard muslimers hjerter. Den er verdens mest memorerte bok, og Allah har selv tatt på seg ansvaret for å beskytte den.

Når den likevel blir tent på av de som oppsøker våre nabolag, i kombinasjon med hatytringer, har vi full forståelse for at det er provoserende. Men vær så snill, stopp denne umodne oppførselen som vi så nå sist i Sandefjord.

Vi skal ikke reagere slik gruppen som brenner koranen ønsker vi skal reagere. Da har de oppnådd det de ønsker. Motreaksjonen som kom i Sandefjord nylig, gjør dessverre en vond situasjon verre. Motreaksjonene kan ikke være lovstridige. Det den gruppen ønsker er oppmerksomhet, og å vise at muslimer ikke kan bo i et sivilisert samfunn. Vår reaksjon kan ikke gi næring til slike tanker.

Vi har forståelse for at mange ønsker en lovendring. Det er absolutt en rettighet man har som borger av dette landet, og bør benyttes. Men lovendringer tar tid, og man må trå forsiktig. Den skjer definitivt ikke ved å kaste stein på politiet.

Sannheten er heldigvis ikke så dyster

Noen muslimske ungdommer er frustrert over at det ikke gjøres nok for å stoppe slike aksjoner, og pekefingeren rettes dessverre mot moskeer og myndighetene. Sannheten er heldigvis ikke så dyster. Det viser i grunn at de har manglende kontakt med egen moské. Etter koranbrenningen på Stovner hadde Muslimsk Dialognettverk både møte med ledelsen i Stovner-moskeen, med lokalpolitiet og med Politidirektoratet - og sammen med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn hadde vi et svært konstruktivt møte med politidirektør Benedicte Bjørnland.

Vi jobber målbevisst for å finne ut hvordan dette kan løses på en god måte. Alle gode krefter må stå samlet mot det som kan være destruktivt mot vårt samfunn.

Vi jobber hardt for at den norsk-muslimske identiteten skal styrkes, så ungdommer ikke faller utenfor, og at de får mer kunnskap om sin egen religion, slik at de er herdet når hatefull propaganda dukker opp i nabolaget. I Norge er vi i en unik posisjon der avstanden til myndighetene er kort, og velviljen til å ha et harmonisk samfunn er stor. Selv om alle parter deler bekymringen over situasjonen i Sverige, er vi samtidig enige om at i Norge har vi alle forutsetningene for å fortsette å lykkes.

Det vi absolutt ikke ønsker her i Norge

Situasjonen i Sverige er dessverre slik at reaksjonene får større oppmerksomhet enn den hatefulle ytringen. Oppmerksomheten flyttes fra de som brenner vår hellige bok til de voldelige motdemonstrasjoner. Dette er en situasjon vi absolutt ikke ønsker her i Norge.

De fleste som utøver vold på motdemonstrasjoner her i Norge er unge menn som ofte har en forhistorie med politiet. Da bør man se på bakenforliggende årsaker. Voldelige motreaksjoner har islam nulltoleranse for. Vi håper samfunnet kan ta sin del av ansvaret, og så må foreldre komme mer på banen og snakke med barna sine, slik Stovner-mamma Nasim Khaliq har gjort, og skrevet debattinnlegg om i Oslodebatten.

LES OGSÅ:

Les også

Jeg gjør mitt som mor, som muslim, og som en ansvarsfull borger

Ytringsfriheten skal alltid vernes om, og den er vi alle tjent med, men den har aldri vært absolutt. For eksempel var det helt frem til 2008 forbudt å brenne flagg i Norge. Å vise finger til politiet er ulovlig. Flere i Norge har blitt dømt for hatytringer mot muslimer. Regjeringen har også lansert en handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer.

Når hat kles i ytringsfrihetens drakt, setter det oss alle i en vanskelig situasjon, og det føler mange muslimer på. Utfordringen er å finne ut når en ytring blir hatefull, og dermed ulovlig.

De vil se oss skrike, ødelegge og reagere voldelig

Det gjør vondt å se vår identitet bli tent på. Stol på oss når vi sier at den eneste, og atter eneste grunnen til at de tenner på koranen er for å se oss reagere voldelig, se oss skrike, se oss ødelegge. De ønsker oppmerksomhet, og i Sverige har de fått det. De ønsker motdemonstrasjoner, og enhver motdemonstrasjon er potensielt i fare for å backfire - slå tilbake. Bekjemp dem heller med tre av islams hovedprinsipper: Ilm, sabr og salaam - kunnskap, toleranse og fred.

Vi skal tolerere dem, og ignorere dem. La de få holde på i sitt lille hjørne.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos nye debattside Oslodebatten

Les også

«På lørdag kommer noen som ønsker å kaste meg ut av Norge»

Les også

Frps Maria Zähler: Formuleringer jeg angrer dypt på, og oppriktig beklager

Les også

Som adoptert vet jeg en ting eller to om å stå i midten

Les også

Det som virker så uendelig langt fra Oslo er vårt felles ansvar