(Nettavisen) I mai 2019 omtalte Nettavisen at den tidligere landslagsutøveren var under etterforskning av politiet, mistenkt for grovt underslag i Oslo-klubben han var daglig leder i.

Nå må mannen møte i retten i en tilståelsessak (se faktaboks under). Den skal gå i Follo tingrett, men saken er ennå ikke berammet. Nettavisen har gjennom en innsynsprosess hos Oslo statsadvokatembeter likevel fått tilgang til siktelsen.

Her kommer det frem at han i perioden 26. april 2018 til 28. februar 2019 tilegnet seg minst 400.000 kroner fra klubben.

Ga seg selv private lån

Dette skjedde ved at han benyttet seg av klubbens kredittkort til private formål, forfalske bilag for å få utbetalt høyere utlegg enn han var berettiget til og ved å gi seg selv private lån uten hensikt å betale tilbake.

Mannen, som i flere år var en profilert toppidrettsutøver og senere ekspert på TV, risikerer 90 dager i fengsel.

Gjennom sin forsvarer sier idrettsprofilen at han er klar til å ta sin straff.

– Han har fra dag én tatt ansvar for sine handlinger og tar sin straff for det. Hele lånet er tilbakebetalt for lenge siden, men han er enig i at han ikke hadde nødvendige fullmakter bak uttakene og har beklaget dette. Vi vil kommentere påstanden om straff nærmere i retten, skriver advokat John Christian Elden i en SMS til Nettavisen.

I begynnelsen av mars 2019, kort tid etter at de straffbare forholdene ble avdekket, ble det enighet mellom klubben og idrettslederen om at han skulle fratre stillingen. Forholdet skal ha blitt anmeldt rundt 20. mars samme år.

– En av Norges største klubber

– Vi er en av Norges største klubber, med mange medlemmer. Vi har et ansvar overfor klubben, og medlemmene. Det finnes menneskelige aspekter på begge sider vi må ta hensyn til, og som vi har prøvd å ivareta på best mulig måte. Saken er trist for alle parter, sa daværende styreleder til Nettavisen for to år siden.

Han ønsker ikke å kommentere saken i dag.

Politiet er også tilbakeholdne med informasjon i saken.

– Jeg kan bekrefte at det er tatt ut en siktelse og at saken skal gå som en tilståelsessak, mer enn det ønsker jeg ikke å kommentere, sier politiadvokat Ellen Karine Aas Lund til Nettavisen.

Idrettsprofilen har deltatt i flere store mesterskap for Norge og vært ekspert på TV i flere år for ulike kanaler. Som idrettsleder har han også tidligere vært involvert i saker med økonomisk mislighold.

Tilståelsessak

* Kan benyttes som en forenklet rettssak hvis politiet/påtalemyndigheten og den siktede i saken samtykker til dette. Ved en slik behandling er det den siktede, og hans advokat, dersom han velger å ha dette, påtalemyndigheten og én dommer som møter.

* Alternativet til tilståelsesdom er full rettssak med tre dommere, bevisfremleggelse og forklaring fra vitner og den anklagede.

* Ett av vilkårene er at saken det handler om ikke medfører en straff i fengsel i mer enn ti år.

* Et annet vilkår er at den siktede gir en uforbeholden tilståelse som styrkes eller underbygges av øvrige bevis i saken.

* Det er retten (dommeren i saken) som avgjør om vilkårene for å bli idømt tilståelsesdom er oppfylt. Dersom retten mener vilkårene ikke er oppfylt blir det full rettssak.

* Har siktede forsvarer, skal denne få anledning til å uttale seg før saken blir tatt opp til doms. Det samme gjelder bistandsadvokat for fornærmede.

* I promillesaker er det nok at siktede erklærer seg skyldig (hvis personen ikke husker noe på grunn av ruspåvirkning, kan han/hun heller ikke tilstå noe).

* Her kan du lese mer om tilståelsessaker.

KILDER: Nettavisen, Domstol.no og Lovdata