Tidligere spesialpedagog Siv Presthus har gått til sak mot kommunen blant annet på grunn av brudd på taushetsplikten, manglende lovpålagt tilrettelegging, samt mobbing og trakassering.

Ifølge Presthus har forholdene skjedd mens hun var ansatt på Ammerud skole i Oslo.

Det er satt av seks dager til rettssaken.

På vei inn i retten mandag sier Presthus til Avisa Oslo at hun er spent på den kommende uka.

– Jeg syns dette blir en viktig dom for lærerstanden generelt. Jeg er glad for at vi er her nå, og håper saken kan få en rettferdig avslutning, ser Presthus.

På grunn av koronarestriksjoner i Oslo tingrett er det begrenset hvor mange som kan følge rettssaken fra salen. De som ønsker å følge saken blir bedt om å følge saken via videolink.

LES OGSÅ: