Gå til sidens hovedinnhold

Tidligere justisminister ut mot Jan Bøhlers forslag til gjengsatsing

På tampen av fjoråret varslet Senterpartiet med Jan Bøhler i spissen et nytt forslag til bekjempelse av gjengkriminalitet. – Feil medisin, slår venstres Odd Einar Dørum fast.

Kort tid etter at Arbeiderpartiveteranen Jan Bøhler meldte sin overgang fra Ap til Senterpartiet, sendte han inn et forslag til Stortinget om å opprette en ny politienhet for bekjempelse av gjenger og organisert kriminalitet. Forslaget lanserte han med et leserinnlegg i Nettavisen.

Forslaget innebærer å bruke 100 millioner på en ny enhet som skal være underlagt Kripos, og ble signert av Bøhler, Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik og Jenny Klinge fra senterpartiet. Bakgrunnen for forslaget er det representantene opplever som «en urovekkendeutvikling av kriminelle gjenger i hovedstaden og andrenorske byområder».

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V) gir kudos til Bøhler for å ta opp gjengproblematikken, men mener at forslaget til løsning er dårlig.

– Trenger ikke flere organiseringer

– Jeg roser Bøhler for å løfte problemstillingen. Det er helt avgjørende, fordi mye av den kriminaliteten ser vi ikke, vi ser bare forgreiningene. Det er fint at han ser det han ser, men det er gal medisin, sier Dørum til AO.

Les også

Politikerne krangler om hvordan gjengene skal knuses

Han peker på at han selv var med på å reise den offentlige debatten om organisert kriminalitet i 1995, og forteller at han jevnlig har forsøkt å oppdatere seg på politiets innsats mot gjengproblematikk siden den gang. Han mener at strukturene som trengs for å bekjempe organisert kriminalitet allerede eksisterer, og at man er bedre tjent med å styrke disse økonomisk, heller enn å opprette en ny enhet.

– Jeg ville tatt de 100 millionene fra forslaget til Bøhler, og brukt disse til å styrke eksisterende enheter, sier han.

Helt konkret foreslår han følgende fordeling:

  • 50 millioner kroner til de to politidistriktene der det er mest trykk på organisert kriminalitet. Av disse foreslår Dørum 35 millioner til Oslo politidistrikt og 15 millioner til Øst politidistrikt.
  • 30 millioner kroner til Kripos, blant annet for å utvikle enheten for datakriminalitet.
  • 20 millioner kroner til å styrke samarbeidet mellom Politidirektoratet, Kripos, Økokrim, Riksadvokaten og Oslo politidistrikt

– Vi har bygd disse strukturene, og burde bruke dem. Norsk politi trenger ikke flere organiseringer på toppen av organiseringene, vi trenger å bruke de midlene vi har. Hvis du lager en ny enhet, får du flere kokker der vi allerede har organisert kokkelaget.

Vil bygge opp

Bøhler takker Dørum for å komme med et konstruktivt og saklig innspill, men avviser samtidig at Senterpartiets forslag vil være ineffektivt, og bedyrer at det er styrking av innsatsen mot gjengkriminalitet som er målet.

– Vi er altså enige med Dørum i at vi må bygge på nåværende strukturer og arbeidsformer. Men vi vil forsterke dem særlig når det gjelder å stoppe de profesjonelle kriminelle nettverkene og gjengene som opererer på tvers av landegrenser og politidistrikter. Det vil vi gjøre ved å bevilge 100 millioner til å bygge opp den nåværende innsatsen i Kripos til en gjengenhet.

Saken fortsetter under bildet.

Bøhler sier det har vært snakk om gjengkriminalitet i mange år, uten at det har ført til en innsats som har gitt resultater, og at det derfor er på tide å trappe opp.

– Vi må forstå hva det dreier seg om for å gripe det riktig an denne gang. I en ny rapport fra Økokrim slås det fast at kriminelle nettverk i Norge har stor utbredelse og er en økende trussel. Økokrim påpeker at nettverk innen arbeidslivskriminalitet kan knyttes til gjengkriminelle, og at den tradisjonelle gjengkriminaliteten og økonomiske kriminaliteten flyter mer og mer over i hverandre.

Han mener at kriminelle på den måten får fornyet kompetanse, som det er vanskeligere å hanskes med.

– Noen viktige kriminelle har flyttet til utlandet og opptrer derfra som bakmenn. Det brukes avanserte krypterte applikasjoner for e-post, chat, tale og video, slik at politiets vanlige metoder for kommunikasjonskontroll ikke fungerer lenger.

Dette er også årsaken til at pengene i forslaget går uavkortet til Kripos, og ikke fordeles slik Dørum foreslår.

– Det er de som har kompetansen og utstyret til å følge og avdekke gjengenes krypterte kommunikasjon. Det er de som kan gå etter bakmenn og nettverk på tvers av landegrensene. Det er de som har det riksdekkende ansvaret og kan jobbe på tvers av politidistriktene.

Les også

Jan Bøhler ble vitne til aksjonen på Furuset: – Politiet bør ha flere fysiske kontroller

Kommentarer til denne saken