Forrige uke kunne byrådet for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV) stolt fortelle at Oslo kommune avvikler sine avtaler med kommersielle barnevernsaktører.

Byrådet argumenterte for at forbud mot såkalte «velferdsprofitører» er et riktig steg i utviklingen av barnevernet. Thorkildsen argumenterte også for at Oslo skulle bli en kommune landet kunne se opp til.

Forslaget om en total avvikling av kommersielle barnevernsaktører skal være iverksatt innen 2023, hvor omkostningene anslagsvis er antatt å være på mellom 50–60 millioner kroner. Det kan også regnes med at beløpet kan bli høyere.

I dag utfører private aktører i form av kommersielle og ideelle en stor andel av barnevernets oppgaver. Ikke minst bidrar de til mangfoldige tilbud, kvalitet og utvikling.

Jeg undres over at byrådet går inn for avvikle en så stor del av dagens barnevern, fremfor å se på dagens ordning med utviklingspotensial. Det eneste som skiller de private aktørene fra hverandre, er at kommersielle aktører høres mer skremmende ut i det nye ordskiftet. Et slikt skremselsbilde brukes av venstresiden, for å skremme folk med sin symbolpolitikk.

Thorkildsenes fokus på utvikling av barnevernet, er på feil plass. Det er et stort behov for å utvikle barnevernet i Norge. Slik at man kan sikre at barn og familier får gode kvalitetstilbud og behandling. Det er helt nødvendig, og med barnevernets tidligere feil må det skje en endring. Venstresidens løsning er å bruke millioner av kroner på forbud og avvikling, fremfor å bruke penger på utvikling av tilbud fra private aktører og barnevernet i sin helhet.

FpU mener barnevernet må ha tilbud som gjenspeiler behovet til dem som mottar hjelpen. Hvor kommersielle barnevernsaktører er en viktig bidragsyter til et mangfoldig tilbud. Vi kan ikke risikere at barn og familier, unngår å få riktig hjelp kun basert på frykt for nytenking og profitt. Dette er politikk som ikke skaper utvikling, men heller gjør det stikk motsatte.

Les også

Park, pils og pupper

Les også

Foreldre må ta ansvar før dødsulykken kommer