– Jeg tror det er et klokt valg. Jeg håper dette vil bidra til mer ro rundt Osloskolen, er det korte sitatet fra Venstres gruppeleder i bystyret Hallstein Bjercke.

Inga Marte Thorkildsen har hatt et stormfullt forhold til opposisjonen. Det viste seg blant annet i vinter. Da slo Elevombudet og Mobbeombudet alarm om det de mente var brudd på elevenes rettigheter i osloskolen under pandemien.

Ombudene pekte særlig på oppfølgingen av elever med behov for spesialundervisning, og i januar ble utspillet deres etterfulgt av en høring om skolelederes bekymring rundt manglende oppfølging fra Utdanningsetaten.

I denne høringen fikk uttrykte Thorkildsen et svært ulikt syn på håndteringen av situasjonen enn det opposisjonspolitikerne hadde.

Bjercke er også blant de som gikk hardt ut mot Thorkildsen etter det som av Dagbladet ble omtalt som en lønnsfest for direktørene i Utdanningsetaten.

– En byråd med genuin interesse for barn og unge

En annen politiker som ved en rekke anledninger har reist kritikk mot Thorkildsen er Oslo Høyres skolepolitiske talsperson Mehmet Kaan Inan. Han er noe mer forsonende i sin omtale av den avtroppende byråden.

– Selv om jeg og Inga Marte Thorkildsen har vært uenig i mye om skolepolitikken og Osloskolens retning, har jeg opplevd henne som en byråd med genuin interesse for barn og unge. Jeg vil rose hennes omtanke og engasjement for å gjøre en innsats for de svakeste. Lykke til videre, også skal vi i Høyre fortsette å jobbe for en enda bedre Osloskole fremover med ny byråd på feltet, sier han til Avisa Oslo.

– Tror du at dere vil få et bedre samarbeid med den nye byråden?

– Vi er politisk uenig med mye av skolepolitikken til SV, og vil uavhengig av hvem som er byråd på feltet fortelle om hvorfor Osloskolen trenger Høyres løsninger fremover også. Det har vært en negativ utvikling i Osloskolen de siste årene, hvor flere elever er på svakeste nivå. Jeg tar gjerne en kopp kaffe med den nye byråden for å fortelle litt om hvordan vi kan snu denne trenden, svarer Inan.

Også Krfs Espen Andreas Hasle benytter anledningen til å takke for innsatsen.

– Jeg vil takke Inga Marte Thorkildsen for samarbeidet med bystyret, og jeg ser fram til samarbeid med ny byråd. Osloskolen står ovenfor mange utfordringer. Seneste i fjor hadde vi mange utfordringer med at tilliten Thorkildsen har ønsket å bygge opp, den har ikke slått inn helt ennå. Det blir viktig for en ny byråd at osloskolen skal være et sted hvor alle elever føler seg ivaretatt.

Mener det blir mye å ta tak i

Folkeaksjonen nei til mer bompengers Bjørn Revil mener Thorkildsen har hatt en utfordrende periode som skolebyråd.

– Jeg har hatt litt med Inga Marte å gjøre, og jeg har veldig respekt for hennes engasjement for svake grupper i skolen. Samtidig har det vært en utfordrende periode med både rettssaker og varlingssaker som garantert har vært vanskelig for byråden.

Han mener samtidig – i likhet med Venstres Bjercke – at det er riktig valg av Thorkildsen å gå av.

– Jeg har savnet en byråd som har vært mer fremoverlent og mer har tatt tak i problemene. Så jeg tror nok slik situasjonen ble at det var riktig av Inga Marte Thorkildsen å gå av. Jeg håper den nye byråden vil ta mer tak i problemene, særlig i osloskolen, sier Revil.

– Hva er de viktigste utfordringene å ta tak i?

– Det er viktig at de ansatte har et arbeidsmiljø hvor varslere blir tatt å alvor og at antall voldssaker går ned. Dette må den nye byråden ta mer tak i enn det Thorkildsen har fått til, sier Revil.