– Vi må tåle å løfte blikket.

Slik innledet byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen sitt innlegg under dagens høring om omorganiseringen i Utdanningsetaten. Skoleledere har slått alarm om manglende føringer og støtte fra etaten den siste tiden.

Trond Nilsen i Skolelederforbundet Oslo sa at hans medlemmer opplevde det som vanskelig å få faglig støtte og veiledning fra Utdanningsetaten. Han mente også at omorganiseringen har satt Utdanningsetaten «mer eller mindre ut av funksjon i halvannet år».

– Medlemmene våre ringer hverandre i stedet for etaten, sa Nilsen under høringen.

Les mer om høringen her:

Kritiserte forgjengerne

Thorkildsen la selv stor vekt på at innføringen av den nye organiseringen kommer samtidig som Oslo er hardt rammet av koronapandemien.

– Vi er inne i den 11. måneden med krisehåndtering, påpekte byråden om forholdene rundt innføringen av omorganiseringen.

Hennes egen oppfatning var at krisa både vanskeliggjorde innføringen av omorganiseringen og at dagens høring måtte ses på som en «underveisvurdering» av endringene.

Thorkildsen viste også til situasjonen tilbake i 2018. Da var det høring blant Oslos politikere på bakgrunn av det lærere beskrev som en fryktkultur, og SV-politikeren omtalte selv en Oslo-skole preget av detaljstyring og «store interne problemer».

– Er det noen som ønsker seg tilbake til situasjonen som var, spurte Inga Marte Thorkildsen.

Vil ikke styre antall direktører

Byråden mente at kritikken mot dagens omorganisering viser at ting er på bedringens vei.

– Jeg tror at debatten viser at folk føler seg friere, uttalte Thorkildsen.

Byrådens tale kom underveis i en omfattende høring. Mye tid gikk med til kritikk mot reformen, samt antall direktører og lederlønninger i Utdanningsetaten. Thorkildsen tok selvkritikk på egne uttalelser i forbindelse med lønningene.

– Jeg uttalte noe som kunne tolkes som at jeg ikke hadde et ansvar for den utviklingen. La meg derfor være helt tydelig: Det er ingen tvil om at jeg har et ansvar for det som skjer i områdene jeg har et parlamentarisk ansvar for, sa Thorkildsen.

Angående antallet direktører sa Thorkildsen at hun ikke ønsker å detaljstyre Utdanningsetaten.

– Da mener jeg vi bommet på oppgaven vår, mente SV-byråden.

Kritisert for manglende involvering

Byrådet viste til koronakrisa som bakgrunn for at budsjettkutt, deriblant i Utdanningsetaten.

– Når administrasjonen skal effektiviseres, forventer jeg at organiseringen og antall direktører inngår i den diskusjonen – som alt annet. På den bakgrunnen har jeg uttalt at antallet direktører skal ned på sikt, sa Thorkildsen.

Utdanningsetaten har for øyeblikket 26 fungerende direktører, mens tre har beholdt sin lønn og tittel etter omorganisering.

Da Thorkildsen fikk spørsmål fra politikerne i kultur- og utdanningsutvalget, kritiserte Hallstein Bjercke (V) byråden for at bystyret «overhodet ikke var involvert» i igangsettingen av prosessen.

Han slet også med å få has på hva som egentlig var formålet for endringene.

Kritikk mot reformen

Den aktuelle omorganiseringen har vært gjenstand for en rekke medieoppslag.

I september omtalte Aftenposten at hele Læringsmiljøteamet sluttet – samtidig som de blant annet kritiserte omorganiseringen for å være «mangelfull hva gjelder reell medvirkning og involvering». Disse oppsigelsene var en del av innholdet i et kritisk brev fra i underkant av 100 rektorer.

Høyres Afshan Rafiq mente at det ikke kunne være noen tvil om at omorganiseringen hadde fått negative følger.

– Det har gått utover elever og lærere. Norges mest kompetente læringsmiljøteam har blitt løst opp bit for bit, ledere og lærere har ikke blitt involvert i prosessen og diskusjonen har handlet om direktører og lønningene deres. Det kommer vi ikke unna, sa Rafiq.

Hun fulgte opp følgende spørsmål:

– Er byråden tilfreds med at omorganiseringen hun har bedt om har skjøvet ut viktig faglig kompetanse og overlatt elevenes læringsmiljø til den enkelte skole – stikk i strid med faglige råd?

– Jeg har vært tydelig overfor både Utdanningsetaten og utvalget hvor viktig det er å ta tak i forholdene kritisert av fagforeninger. Saken om Læringsmiljøteamet er en del av dette. Det samme gjelder samarbeidet med rektorene og samarbeidet med Mobbeombudet, svarte Inga Marte Thorkildsen.

Fraråder ikke barnetrening ute: – Har veldig god kontroll

Skolebyråden frykter konsekvensene av rødt nivå på barneskolene: – De som trenger skolen mest, er de som blir hardest rammet