Denne uken fikk de ansatte på Thon Hotels beskjed om at det ikke skulle flagges med prideflagg på hotellene denne måneden.

Det var TV 2 som omtalte saken først.

Nå har de altså snudd. Etter massiv kritikk sier konserndirektør Morten Thorvaldsen at hotellkjeden støtter pridemarkeringen.

Heiser flagget

Kritikken har haglet på sosiale medier, blant annet fra tidligere AUF-leder Eskil Pedersen.

«Hva med å slutte å være «nøytrale» og heller stå opp for grunnleggende menneskerettigheter i en tid hvor de er under angrep?», skriver han på Twitter.

– Når engasjerte medarbeidere og venner oppfatter at vi tar avstand fra verdiene vi står for, har vi undervurdert kraften og signaleffekten av å ikke heise prideflagget mens vi feirer mangfoldet, skriver de i meldingen.

– Derfor endrer vi beslutningen og heiser flagget, sier Thorvaldsen.

Organisasjonen Fri er glad for at hotellkjeden igjen vil heise regnbueflagget.

– Det gir dårlige signaler å skulle flagge nøytralitet overfor en minoritet som både scorer gjennomgående dårlig på livskvalitets- og levekårsundersøkelser, i tillegg til å være en demonstrert terrorutsatt gruppe. Det å vite at vi har trygge havner og støttespillere i storsamfunnet betyr mye, sier leder Inge Alexander Gjestvang i Fri til NTB.

Ble lamslått

Den opprinnelige meldingen om flaggnekt vekket reaksjoner, blant annet hos konserntillitsvalgt Ann Kristin Sletvold.

– Thon Hotels jobber for inkludering, mangfold og likestilling. Det er nedsatt en prosjektgruppe for å nettopp nå disse målene. Derfor er jeg ganske lamslått over å høre dette, sa hun til TV 2.

Konserndirektøren sa til Avisa Oslo onsdag at «ingen skal diskrimineres»:

– Det å fremme likeverd, like muligheter og rettigheter er temaer konsernet vårt arbeider med systematisk gjennom hele året. Thon Hotels har ikke heist regnbueflagg på flaggstengene våre fordi vi ønsker å være nøytrale, og at inkludering og mangfold skal favne alle.