Forrige torsdag ble en 16 år gammel syrisk statsborger pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) siktet for terrorplanlegging.

Dagen etter ble han varetektsfengslet i to uker av Oslo tingrett. Avgjørelsen ble anket til Borgarting lagmannsrett, men de har forkastet anken.

I kjennelsen kommer det frem nye opplysninger om grunnlaget for mistanken mot gutten:

- Hensikt å ta livet av vantro

«I likhet med tingretten finner lagmannsretten at det er skjellig grunn til mistanke om at siktede er skyldig etter siktelsen, og således at han var i ferd med å tilvirke giftblandinger, med terrorhensikt – dvs. i den hensikt å ta livet av «vantro».

16-åringen har hele tiden nektet straffskyld, men har så langt ikke villet forklare seg for politiet.

- Bevisene som er presentert så langt er etter vår oppfatning ikke tilstrekkelig til å påvise skjellig grunn til mistanke. I tillegg mener vi de strenge vilkårene for fengsling av barn ikke er oppfylt. Fengsling kan ikke anses tvingende nødvendig og er uforholdsmessig i lys av siktedes unge alder. Vår klare oppfatning er at fengslingsalternativer er tilstrekkelig, skriver forsvarer Andreas Berg Fevang i en SMS til Avisa Oslo.

I anken argumenterte Berg Fevang med at grensen for forsøk på terrorhandling ikke var overskredet, men ble ikke hørt.

LES OGSÅ: Vil ikke kommentere sikkerhetstiltak etter terrorpågripelsen

Noe gift skal allerede ha vært fremstilt, dermed er mistanken om terrorhensikt og fullbyrdesforsettet styrket, mener lagmannsretten. Det styrker også mistanken mot 16-åringen at handlingene er omtalt i chattelogger han har vært del av.

En utfordring for PST er at nesten alle chatteloggene er på arabisk og det vil ta tid å oversette.

«Lagmannsretten finner det ikke tvilsomt at det faktum det foreligger skjellig grunn til mistanke om, rammes som forsøk på terrorhandling (...).»


Planer: Giftstoff i drikkevann

Avisa Oslo er kjent med at det er blitt funnet kjemikalier under ransakingen av boligen til 16-åringen og hans familie på Oslo øst. Men PST skal foreta analyser på om det skulle brukes til sprengstoff og/eller forgiftning.

Samme dag som gutten ble pågrepet var bombegrunnen og spesialister fra Kripos og gjorde søk i boligen. Avisa Oslo får også opplyst at det per nå ikke fremstår klart hvor terrorhandlingen ramme.

Kilder opplyser også at en av metodene som skal ha vært diskutert er å helle giftstoffer ut i drikkevann. Den 16 år gamle terrorsiktede gutten skal også være sympatisør av Islamsk Stat (IS), en av de verste terrororganisasjonene i moderne tid.

Avisa Oslo har også fått opplyst at det er flere personer som kan være mistenkt i saken og flere pågripelser utelukkes ikke. Det er snakk om både personer i Norge og i utlandet.

PST har fulgt guttens aktiviteter over tid, og det dreier seg om aktivitet på ulike digitale plattformer. Det skal også ha vært gjort spaning på gutten før han ble pågrepet.