I midten av juli ble terrorsiktede Zaniar Matapour besluttet tvangsinnlagt for judisiell observasjon på Haukeland sykehus i Bergen.

En judisiell observasjon er veldig forenklet sagt en psykiatrisk undersøkelse for å slå fast om en person er strafferettslig tilregnelig.

Observasjonen kan i første omgang skje i inntil åtte uker. Det er ventet at den starter allerede fra neste uke eller uke etter.

Matapour har senere anket avgjørelsen til lagmannsretten, men den ble avvist. I avgjørelsen går det frem at det ikke nødvendigvis blir tvangsinnleggelse i Bergen, men at dette er noe påtalemyndigheten kan beslutte.

«Lagmannsretten legger i den samlede vurderingen også stor vekt på at en rettspsykiatrisk vurdering av siktede anses som en sentral opplysning av straffesaken. Frivillig undersøkelse har gjentatt vært forsøkt uten at det har vært mulige å få avtalt nødvendige møter mellom de sakkyndige og siktede.

Slik saken nå er opplyst, kan lagmannsretten ikke se at det er mulig å få gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse uten tvangsinnleggelse.»

Det var natt til 25. juni at drapsmannen angrep utestedene Per på hjørnet og London pub midt i Oslo sentrum. To mennesker ble drept og ytterligere ti fikk skuddskader.

De to drepte befant seg utenfor utestedet Per på hjørnet. London pub er et populært utested for skeive i hovedstaden.

Motivet for drapene er usikkert fordi Matapour ikke har villet forklare seg for politiet.

Fredag 29. juli hadde Matapour det foreløpig eneste møtet med to av de rettsoppnevnte sakkyndige som skal vurdere ham i Halden fengsel.

Lagmannsretten skriver følgende i sin avgjørelse:

«Det ble blant annet vist til at det har vært forsøkt å gjennomføre samtaler med siktede i Halden fengsel, men at det ikke har fungert tilfredsstillende.

Det ble opplyst at til tross for at de sakkyndige har forsøkt å sette opp avtaler helt siden de ble oppnevnt, har det bare vært mulig å gjennomføre én fellessamtale med siktede og to av de sakkyndige. Ytterligere avtaler har ikke latt seg gjennomføre.»

– At lagmannsretten finner grunnlag for tvil om tilregnelighet selv om siktede anser seg frisk, må vi bare ta til etterretning, skriver stjerneadvokaten John Christian Elden i en melding til Nettavisen.

– Jeg noterer også at lagmannsretten heller ikke finner grunn til å vurdere om det er mistanke om terror og peker på at mistanken gjelder to drap.