– I hele sin periode anslås det at ISIL tiltrakk seg 52.800 fremmedkrigere. Av dem var mellom 13 og 16 prosent kvinner, altså rundt 6.800 utenlandske kvinner og omtrent like mange barn. Av disse igjen var rundt tusen kvinner fra vesteuropeiske land, sa professor Brynjar Lia i Midtøsten-kunnskap ved Universitetet i Oslo.

– Til sammen utgjør kvinner og barn en firedel av ISILs fremmedkrigerbefolkning. Det er historisk høye tall, sa Lia.

Han er rettsoppnevnt sakkyndig og vitnet fredag i terrorrettssaken mot den 30 år gamle kvinnen som er tiltalt for å ha deltatt i IS i rundt seks år. I denne perioden var hun gift med tre fremmedkrigere i Syria og fikk barn med to av dem.

Kvinnen nekter straffskyld og har forklart i retten at hun ikke gjorde annet enn å være hjemme, lage mat, vaske klær og stelle barna. Dessuten ble hun holdt tilbake i Syria med tvang og var fullstendig underlagt sine suksessive ektemenn. Hun kunne i realiteten ikke bevege seg noe sted uten en mannlig verge ved sin side – langt mindre rømme fra IS og Syria, hevder hun.

– Kvinner muliggjør jihad

Det er svært få eksempler – annet enn noen sporadiske rapporter fra sluttfasene av krigen, der IS ble nedkjempet – på at kvinnene deltok militært i kampen for organisasjonen. Deres rolle var allerede fra starten av å ha viktige støttefunksjoner i hjemmet og å føde barn som skulle utgjøre en kommende generasjon krigere for et grenseløst IS med ambisjoner om kontinuerlig utvidelse av kalifatet.

– Kvinners rolle i IS var primært å være kone og mor. I forskningen opereres det med formuleringen «enabler of jihad» – at kvinnene muliggjør jihad fordi de ikke bare er gode ektefeller, men fordi de også føder barn som igjen oppdras til å være fremtidige soldater for kalifatet, sa Lia.

Han poengterte at IS aktivt brukte kvinner i sitt propagandaarbeid og at organisasjonen la stor vekt på hvor viktig kvinner var for å skape og bygge en ny generasjon med jihadister.

Dette momentet var derimot ikke like uttalt og poengtert hos Nusrafronten, som ektemannen til den tiltalte kvinnen – norsk-chilenske Bastian Vasquez – opprinnelig sluttet seg til, da han dro for å kjempe i Syria. Det framkom det da den tiltaltes kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, fikk stille Lia spørsmål.

Evig krig med vantro

Professoren mener likevel at kvinner hadde en lignende rolle i Nusrafronten som i ISIL, men at den var mindre vektlagt. Nusrafronten samarbeidet med andre opprørsgrupper og måtte derfor være mer pragmatiske når det gjaldt kvinners rolle enn IS, som søkte maktmonopol, og var dessuten langt mindre opptatt av å rekruttere europeiske kvinner til organisasjonen.

– IS var opptatt av at man skulle gjøre hijra, altså migrere. Hijra betyr at man reiser fra et land der de vantro er til steder der de troende bor. I IS' retorikk handler det om at islams land ligger i evig krig med de vantro, sa Lia.

En av venninnene til den tiltalte kvinnen sa i sitt avhør, som ble spilt av i retten onsdag, at hun oppfattet at den da 22 år gamle kvinnen nettopp ville migrere til Syria og etablere seg der for godt.

Tiltalte selv har ikke sagt tydelig hvor lenge og hvor permanent hun ønsket å oppholde seg i Syria, men sa på spørsmål at hun ønsket å ha mulighet til å reise til Norge for å besøke familien, slik at de forsto at hun var trygg.

(©NTB)