I flere år har «Tarzanjungelen» ved Lysejordet skole i bydel Vestre Aker fungert som aktivitetspark for barn og unge. Parken er bygget opp av bildekk som er gravd ned i bakken og som henger i tau.

I Røa-gruppa på Facebook har en Røa-beboer stilt spørsmål ved hva Lysejordet skole vil gjøre med parken etter at en lignende sak i Bergen, der et friluftsområde nylig ble ryddet for gamle bildekk ble, ble aktualisert av NRK.

– Hva gjør Lysejordet skole, spør Arve E. Bergan i gruppen.

Skal oppdateres

Rektor på Lysejordet skole, Bente Vik, forteller at det foreligger planer for en oppgradering av uteområdene på skolen.

– Når det gjelder Tarzanjungelen, som den kalles, så ble den satt opp av FAU ved Lysejordet skole for mange år siden. Den er en aktivitetsarena som elevene setter veldig pris på. Den skal oppgraderes og fornyes nå, også denne gangen i regi av FAU. Hva som skal gjøres er nok ikke helt bestemt ennå, da planene ennå er på skissestadiet, sier hun til Akersposten.

FAU ved Lysejordet skole har fått innvilget 800.000 kroner fra Sparebankstiftelsen til oppgradering av uteområdene på skolen, men er avhengig av å ha et samarbeid med Oslobygg før de kommer noen vei med planer og gjennomføring.

Paradoks

Naturvernforbundet har lenge fulgt med på hvordan bruk av gummigranulat fra gamle bildekk på lekeplasser påvirker miljøet og helsen til barna. Funnene viser at fallunderlaget som lages av gamle dekk inneholder miljøgifter som på sikt kan være dårlig både for barna og naturen i området.

– Bildekk er laget for å være bildekk og er tilsatt tungmetaller for å tåle å gjøre den jobben de skal som dekk. Dette er ikke noe man trenger på verken en lekeplass eller i kunstgress, sier Janne Melbye Gillgren, rådgiver i Naturvernforbundet.

Hun mener det er et paradoks at bildekk fortsatt brukes som lekeapparater og i fallunderlag på lekeplasser og aktivitetsparker for barn.

– Jeg tenker at tanken om resirkulering av dekk er fin, men man resirkulerer bare problemene. Vi kan ikke gjenbruke ting vi vet inneholder miljøgifter, spesielt ikke på lekeplasser. Veien fra hånd til munn er kort hos barn, og at de skal være i kontakt med materialer som dette er unødvendig, sier hun.

– Trygg på at gode løsninger vil bli valgt

Rektor Bente Vik forteller at skolen er opptatt av at

– Lysejordet skole, og våre ansatte, er selvsagt opptatt av både miljøvern og bærekraft. Det følger av skolen som en arena for barns utvikling og opplæring, sier hun.

– Arbeid og vedlikehold av skolegården utføres av Oslobygg KF i samarbeid med FAU, og jeg føler meg trygg på at gode løsninger vil bli valgt, legger hun til.