Statseide Vy har innstilt sveitsiske Stadler til å overta all tungt vedlikehold av togboggier og understell fra Vy-tog de neste ti årene. Statseide Mantena la inn et billigere anbud – men tapte.

Dette kan få store følger for Mantenas verksted på Grorud. Selskapet går glipp av et milliardbeløp.

– 100 arbeidsplasser står på spill i ytterste konsekvens. Vi får mye mindre jobb uten Vy, og må skalere ned, i verste fall flagge ut, advarer administrerende direktør i Mantena, John Arne Ulvan.

Tirsdag kom en bekymret byrådsleder Raymond Johansen til verkstedet på Grorud. Byrådslederen oppfordrer Vy til å annullere kontrakten med Stadler – en kontrakt som ennå ikke er undertegnet.


Ikke nok oppdrag

– Når Vy er blitt så store som de er blitt på Østlandet, betyr det at volumet ikke blir stort nok for våre ingeniører og fagfolk på Grorud med de resterende togoperatørene vi server i dag, sier Ulvan i Mantena.

Etter at Vy ble tildelt togpakkene Østlandet 1 og 2 medførte det at det statlige togselskapet utfører mer enn 50 prosent av all persontogtrafikk i landet.

Nå har Vy besluttet at vedlikeholdet av alle østlandstogene skal overtas av Stadler, som skal reparere understell på andre lokasjoner i landet – og i utlandet.

Tirsdag kom byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til verkstedet. At tog er en viktig del av totalberedskapen, fikk han selv erfare da han i fjor besøkte Ukrainas president Zelenskyj i Kyiv. Med tog fra vest.

– Ut ifra de opplysningene jeg har blitt gjort kjent med, stiller jeg meg svært undrende til Vys vurderinger. Utover å levere transporttjenester og produsere et overskudd til sine eiere har Vy også et samfunnsansvar. Slik jeg forstår det er ikke dette anbudet med på å levere verken økonomisk eller samfunnsmessig, sier Johansen til AO.

Beredskapsansvar

Mantena mener myndighetene må pålegge Vy et beredskapsansvar og at dette må fremgå i en ny anbudsprosess. Foreløpig er prosessen mellom Vy og Stadler satt på vent etter at Mantena har påklaget innstillingen og fått en

Vy bekrefter overfor AO at det statlige togselskapet ikke er pålagt noe beredskapsansvar i en anbudsprosess.

– Eventuelle krav som følge av nasjonale beredskapshensyn må stilles av myndighetene. Vårt mandat i denne sammenheng, som togoperatør, har vært å velge en vedlikeholdsleverandør som tilbyr den beste leveransen av vedlikeholdstjenester for Østlandet, noe vi mener denne konkurransen sikrer, sier Marius Holm, konserndirektør for samfunnskontakt i Vy.

– At Norge har kompetanse til å utføre denne type vedlikehold, er uhyre viktig i en beredskapssituasjon, mener Mantena, som frykter at Sadler planlegger å sende Vy-komponenter utenlands for vedlikehold.

Aftenposten omtalte selskapets bekymring tidligere i sommer.

Vant på kvalitet

– Vår forståelse er at Stadler skal utføre vedlikeholdet i Øst-Europa, eller i Sentral-Europa. Understell fra norske tog skal i så fall kjøres på lastebil til Ungarn, bli reparert der og kjøres tilbake til Norge på lastebil. Det er også et klimaaspekt i dette, sier Ulvan til AO.

Han bekrefter at Mantena tapte mot Stadler med begrunnelse i kvalitet, ikke pris, og er sterkt forundret over dette.

– Vi har meget kompetent personell på Grorud, og stiller oss uforstående til at ikke vårt fagpersonell og våre ingeniører er vel så kompetente. Vi la også inn det rimeligste tilbudet, sier administrerende direktør John Arne Ulvan.

Beredskap og sårbarhet

Mantena er svært overrasket over at Vy ikke i anbudsprosessen stilte krav til verken beredskap, sårbarhet eller norske arbeidsplasser med fagarbeidere med høy kompetanse.

– Å sende kritiske togkomponenter ut av landet i en sårbar situasjon, er også Forsvaret kritiske til, og de har bedt om at det gjøres en vurdering rundt dette, forteller Ulvan.

– Vi er veldig uenig i Vys avgjørelse. Det er seriøst fordi det handler om viktige samfunnsspørsmål og sårbarhet på norsk jernbane, sier han.

Raymond Johansen oppfordrer Vy til å annullere kontrakten som flytter vedlikeholdet ut av byen, samt lytte til beredskapsetater og Forsvaret, og å ta inn nasjonale beredskapshensyn som en del av anbudskriteriene.

– Vy-ledelsen bør besøke de ansatte på Mantena i Groruddalen og fortelle dem hvilken kvalitet de mener at de ansatte der ikke kan levere, men som vedlikeholdsaktører i utlandet kan levere, anbefaler han.

Repareres i Norge og utlandet

– Vy har gjennomført en offentlig konkurranse om vedlikehold av tog tilhørende trafikkavtalene Østlandet 1 og Østlandet 2. Etter en samlet vurdering av kostnad og kvalitet, har vi valgt Stadler Service AG som avtalepartner for vedlikehold, sier Marius Holm, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy.

– Vi er naturligvis opptatt av at beredskapen for norsk jernbane ivaretas, sier han.

Når det gjelder frykt for at togboggiene skal fraktes langt ut av landet for å bli reparert i et østeuropeisk lavkostland, svarer han:

– Vedlikehold av togene vil fortsette på eksisterende lokasjoner i Skien, Sundland og Lodalen som i dag. Noen enkelte oppgaver planlegges utført ved Stadlers verksteder i andre land.

– Det er forståelig at dette vekker engasjement, men innkjøpet er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser, slik at Vy må velge den leverandøren som i konkurransen har gitt det beste tilbudet samlet sett.

– Verkstedet i Groruddalen er ikke bare viktig for Oslo, i form av kompetanse og arbeidsplasser. Det er også viktig for Norge, sier byråsleder Johansen.

Stadlers assisterende kommunikasjonssjef Fabian Vettori skriver til AO at selskapet på nåværende tidspunkt ikke kan kommentere saken da prosessen ikke er fullført.