– Takk for sympatien, Kari.

Det sier Ap-gruppeleder Andreas Halse. Den lett syrlige takken kommer dagen etter at Halses partikolleger i Ap-Sp-regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett, som SVs finanspolitiske talsperson mente var «veldig dårlig» for Oslo.

– Det blir ekstremt vanskelig for kommunesektoren å budsjettere. Jeg synes synd på folkene på rådhuset som skal forholde seg til det her. Hvordan skal de lage et revidert budsjett nå? De har min store sympati, uttalte Kaski til Avisa Oslo.

Halse synes det er fint at stortingspolitikeren tenker på ham og resten av politikerne på rådhuset. Men da Avisa Oslo spør Ap-politikeren om det er noen grunn til å synes synd på han, svarer han:

– På generell basis: Nei. Og for Oslos befolknings del er jeg oppgitt over svartmalingen av budsjettet. Jeg skjønner at opposisjonen ikke er fornøyd. Det er jobben deres, men når man ser på regnskapstallene og hva som faktisk ligger inne i det reviderte budsjettet, så sitter vi igjen med mer enn det vi opprinnelig budsjetterte for i Oslo.

– Det er ikke sånn at vi sitter og gråter over hvor tøft vi har det, sier Halse til Avisa Oslo.

Viser til mer i frie midler

Et element av budsjettet Halse mener er underkommunisert, er de 4,1 milliarder mer i frie inntekter til kommunene finansminister Trygve Slagsvold Vedum la fram torsdag.

– Av og til sitter en med et inntrykk av at mange stortingspolitikere bare synes at penger til konkrete satsinger, som for eksempel gratis AKS, kommunale boliger eller tannhelse, er penger som hjelper Oslo. Men det vi blir aller mest glade for er frie midler, som vi selv kan bestemme hva skal brukes til, sier Halse.

– Hva kan de pengene Oslo har fått brukes til?

– Det sier jeg ikke nå. Du får vite mer når vi legger fram vårt eget reviderte budsjett, sier Halse, som samtidig påpeker at dette blir mer romslig enn det lå an til før torsdagens revisjon av det nasjonale budsjettet.

– Det suverent viktigste for Oslofolk

Lite satsing på kollektivtrafikk og manglende videreføring av kompensasjonsmidler til kollektivtrafikken har ført til kritikk fra byrådet Halse selv har partikolleger i.

Da Avisa Oslo viser til kritikken, erkjenner han at det er mange satsinger han selv gjerne hadde ønsket seg i budsjettet.

– Men det suverent viktigste for Oslofolk er å holde renta nede. Mange sitter med veldig høye boliglån, sier Halse, som mener at regjeringens politikk bidrar til at den norske økonomien ikke overopphetes.

– Men kunne ikke regjeringen holdt renta nede og samtidig satset stort på kollektiv, slik byrådet ønsker, ved å prioritere ned for eksempel veier?

– Det er riktig, men det er vanskelig å kutte i prosjekter som er i gang for å flytte driftsmidler over på kollektiv. Nå har vi fått frie midler, som vi kan vurdere å bruke til å styrke kollektivtrafikken og andre ting vi eventuelt ønsker å bruke pengene til, sier Halse.

– Er det et godt budsjett for Oslo?

– Totalt ser det ut til at vi får mer penger til nye satsinger. Det er det vi har ønsket oss, lyder det bekreftende svaret fra Aps gruppeleder Andreas Halse.