– Svært mange bilister har nok fått hjertet i halsen over at det plutselig er en syklist uten lys i veibanen. På sykkel er i tillegg farten vesentlig høyere enn for gående. Da er det behov for å oppdage syklisten tidligere. Det er små marginer før det skjer en ulykke, sier seniorrådgiver David Tofthagen i Trygg Trafikk i en pressemelding.

De fleste vet at det er lurt å bruke refleks eller lys dersom du går eller sykler ute i mørket.

Men visste du at det også er lovpålagt å ha lys på sykkelen?

Som syklist er du pålagt å ha hvitt eller gult lys foran på sykkelen, rødt lys bak og reflekser på pedalene. Mangler du noe av dette kan du risikere en bot på 1.300 kroner.

– Mange er ikke klar over at det er påbudt med lys både foran og bak på sykkelen når det er mørkt. I tillegg selges de fleste sykler uten sykkellykt. Sykkelselgere bør i større grad informere om krav til lys og refleks når de selger sykler, oppfordrer rådgiver Astrid Kristiansen i Statens vegvesen.

Antall døde kan reduseres

Ifølge en undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI) i 2016 er det estimert at antall skadde og drepte syklister kan reduseres med 14 prosent dersom alle sykler med lys i mørket.

– Analysen av dødsulykker viser at lite synlige syklister i skumring eller mørket var en medvirkende faktorer i seks dødsulykker fra 2005–2012. Nesten 40 prosent av syklene i dødsulykkene hadde ikke lys. Det viser hvor viktig det er å bruke lys. Vi har ingen å miste, avslutter Kristiansen.

Dette er kravene til lys og refleks på sykkelen

  • Ved sykling i mørket eller skumring skal det foran på sykkelen være lykt med gult eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys. Lykten skal gi tilstrekkelig lys, uten å virke blendende.
  • Bak på sykkelen skal det være lykt med rødt eller rødt blinkende lys. Dette gjelder også ved sykling på gang- eller sykkelvei.
  • Lyktene skal kunne ses tydelig i en avstand på 300 meter. Lykt som gir blinkende lys, skal blinke med minst 120 blink per minutt.
  • Lyktene skal være festet på sykkelen.
  • Det skal være rød refleks bak og hvit eller gul refleks på begge sidene av pedalene.

Kilde: Statens Vegvesen

LES OGSÅ: