Det siste døgnet ble det meldt om 231 nye smittetilfeller i Oslo – det høyeste antallet smittede siden november i fjor. Samtidig har antall innlagte på sykehus med korona mer doblet seg siden 17. februar, da det var 17 innlagte. I dag ligger 39 på sykehus i Oslo.

Helsebyråd Robert Steen sier at det for øyeblikket ikke er fare for at sykehusene skal bli overbelastet, men at de følger situasjonen nøye.

– Det er jo en del av det store bildet. 17 er riktignok det laveste punktet vi har hatt på lenge. Og 39 er heller ikke et høyt tall for de sykehusene det er snakk om. Kapasiteten er langt høyere, og vi er ikke i nærheten av å utfordre kapasiteten til sykehusene, men det å følge med på sykehusinnleggelser er en av parameterne som er viktige for oss.

Samtidig er det et viktig poeng at Oslo er ferdig med å vaksinere sykehjemsbeboere og er godt i gang med å vaksinere de aller eldste innbyggerne – altså de som har høyest risiko for å miste livet som følge av korona. Derfor er antall sykehusinnleggelser ekstra viktig.

– Det er mer alvorlig å havne på sykehus enn å ha en smitte som du lever gjennom ved å holde deg hjemme et par-tre uker. Det er klart at frykten nå er

Tre grunner

De siste ukene gikk smittetrenden brått fra å være synkende, til å skyte i været. Allerede for to uker siden ble det meldt om over 100 smittede, og det siste døgnet er tallet altså mer enn det dobbelte. Steen tror det er tre grunner til dette:

  1. Oslo tester flere enn noensinne, og økt testing fører til at flere tilfeller blir avdekket.
  2. Det muterte viruset sprer seg i hovedstaden. Dette viruset smitter lettere, og er vanskeligere å kontrollere.
  3. Det er vinterferie, noe som kan bidra til å påvirke bevisstheten om smittevernregler.

– Så tror jeg nok også at vinterferien har vært med å påvirke litt. Vi så det etter sommerferien, vi så det etter høstferien og vi så det etter juleferien. Vi satt smitterekorder etter disse ferietidene, og litt av årsaken til det er nok at når man reiser på ferie, reiser man også på ferie fra smittevernreglene.

– Men vi har vel vinterferie nå. Det er ikke etter vinterferien?

– Vi har vinterferie nå, men mange dro allerede torsdag forrige uke til hyttene sine. Så noe av det dukker nok opp i smittebildet.

– Dessuten har du en psykologisk effekt knyttet til at sykehjemsbeboerne er vaksinert, og de eldste er vaksinert. Det betyr at de som har vært mest eksponert for å dø av sykdommen om de blir smittet er beskyttet.

Har stengt teststasjoner

Samtidig som smitten blomstrer i hovedstaden, står flere av de såkalte pop up-sentrene for testing stengt, som følge av at det er vinterferie. Steen står fast ved at det er en riktig vurdering.

– Jeg har sagt tidligere at en del av det å drive kriseledelse er også å forstå når menneskene dine skal få lov til å ta litt fri. Ingen klarer å jobber 24/7 i et år, så vi må også vite når vi kan sende folk på fritid. Gi dem en uke fri eller noen netter hvor de får sovet ut.

– Har vi ikke kapasitet til å avlaste noen, og fortsatt holde sentrene åpne?

– Det er den andre delen av svaret mitt. Vi testet vel 24.000 forrige uke, og har en stående kapasitet på 35.000, og har dermed stor uutnyttet kapasitet. Så jeg tror ikke at det at vi har tatt ned en del av disse pop up-stasjonene gjør at folk ikke tester seg.

– Blir ikke terskelen for å teste seg litt høyere?

– Jeg håper og tror ikke det. De aller fleste som tester seg gjør det ved å melde seg på nettet. Da kan de velge hvor de vil teste seg og får tildelt en time. Denne løsningen er tilgjengelig 24/7, og jeg har ikke oppfattet at noen har problemer med å få testet seg.

Åpnet opp forrige uke

Allerede forrige uke kunne man se antydninger til at smittetrenden var i ferd med å snu. Samtidig besluttet byrådet å lette litt på smittetiltakene, blant annet ved å åpne for treningsaktiviteter for ungdom til og med 19 år.

– Var det egentlig så lurt?

– Jeg tror det var det. Vi må huske på hva vi åpnet: noen større arenaer for gruppen 16–19 år, og gikk fra rødt til gult på videregående skole. Det er et faktum at Oslo har levd med de strengeste tiltakene under hele denne pandemien. Særlig siden begynnelsen av november, og den gruppa som nok har lidd mest under disse strenge tiltakene er ungdomssegmentet, sier Steen.

Helsebyråden tror også barn og unge er hardere psykisk rammet av pandemien enn voksne.

– Barn og unge føler nok på en mye sterkere følelse av isolasjon enn det de i min aldersgruppe gjør. Vi har levd et liv, vi er ikke så sosialt interesserte og synes det er fint å gå alene i skauen på en tur. Jeg tror at den belastningen barn og unge har opplevd, den skal vi ikke undervurdere. Og langtidseffektene av dette kan være ganske alvorlige. Da vi åpnet for denne gruppa, var det fordi vi mente at belastningen på den gruppa var så høy at smittesituasjonen vi hadde tilsa at vi åpent og villig åpnet for disse gruppene, vel vitende om at her kan smittetallene gå opp.

To fullvaksinerte smittet i Oslo – milde symptomer kan tyde på beskyttelse

Steens budskap: Frihet kommer med ansvar

Oslos innbyggere har jevnt over måttet leve med langt strengere tiltak under pandemien enn resten av landet. Det gjelder særlig siden november i fjor, men likevel vokser altså smittetallet. Steen håper likevel ikke at det kreves så drastiske tiltak som for eksempel portforbud.

– Nei, jeg håper ikke vi kommer dit. Vi har hatt perioder med smitteoppblomstring, og de grunnleggende årsakene til dette er at det er to grunnleggende smittevernregler man blir litt slappe på. Det er avstand og mobilitet.

Han har fortsatt troen på at vi kan slå ned på smitten med de mest grunnleggende smittevernrådene.

– Hvis vi kan få mobilitet ned, og avstand opp, er vi tilbake i et kontrollert regime. Nå er oppgaven for oss 700.000 som bor her å skape den nødvendige avstanden, slik at dråpesmitte ikke videreføres.

På spørsmål om han har et budskap han vil viderebringe til Oslos befolkning, svarer helsebyråden følgende:

– Frihet og åpning kommer med ansvar. Ansvaret er hver og en av oss bærere av, og handler om å opprettholde avstand frem til vaksinen kommer.