SV vil sende en ny regjeringsplattform til uravstemning i partiet. Det kan bli et vanskelig kranglepunkt etter valget.

De politiske dragkampene står i kø hvis valget gir flertall for en ny regjering.

Men det er ikke bare innholdet som splitter. Spørsmålet om hvem som skal sitte i regjering, kan bli minst like vanskelig.

Arbeiderpartiet og SV har begge gått inn for en ny trepartiregjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Men Senterpartiet ønsker å danne regjering uten SV.

Nå er det store spørsmålet hvor hardt Senterpartiet vil stritte imot.

Avhengig av valgresultat

Innad i Senterpartiet innrømmes det at selve valgresultatet får betydning.

Hvis et alternativ med Ap, Sp og SV får flertall i Stortinget, regner partikilder det som sannsynlig at Ap vil ta opp kampen for SV.

Det vil øke presset på Senterpartiet og partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Situasjonen blir derimot mer uforutsigbar hvis den rødgrønne trioen blir avhengig av et fjerde og kanskje til og med et femte parti for å ha flertall.

Flere av kildene NTB har snakket med, mener mye av fordelen med en trepartiregjering da faller bort fordi mange kamper må tas dobbelt opp: først i regjering, så i Stortinget.

Samtidig kan en ren Ap-regjering i en slik situasjon bli et mer forlokkende alternativ for Ap.

Strid om uravstemning

Men også SVs landsmøtevedtak om å sende en eventuell ny regjeringsplattform ut til uravstemning i partiet, kan bli trukket inn i det politiske spillet.

Senterpartiet skal ikke ha tatt stilling til saken ennå. Det vil partiet først gjøre etter at valgresultatet er klart. Men etter det NTB forstår, er skepsisen til SVs framgangsmåte stor.

I ytterste konsekvens kan SV risikere å få beskjed om at uravstemningen må droppes før det blir aktuelt å gå inn i forhandlinger.

En underliggende bekymring er at hvis regjeringserklæringen skal sendes ut til hele SVs medlemsmasse for godkjenning, så får høyresiden anledning til å hakke løs på den i flere dager før den eventuelt blir godkjent.

Samtidig risikerer man at flertallet av SVs medlemmer sier nei til den.

SV står fast på planen

SVs partisekretær Audun Herning er for sin del klar på at uravstemningen kommer til å bli gjennomført hvis SV skal i regjering.

– Den er en viktig del av vår plan for å lykkes som regjeringsparti, og vi forutsetter at partier som danner regjering med hverandre, vil hverandre vel og ønsker at alle partiene som deltar, skal lykkes, sier Herning i en skriftlig uttalelse til NTB.

– Det er nok de politiske sakene – og ikke SVs uravstemning – som blir krevende i eventuelle forhandlinger, sier han.

Støre tar SVs prosess til etterretning

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre uttaler seg forsiktig om saken.

– Vi skal gjennom et valg og en samtalerunde om veien videre. Først da kommer disse spørsmålene opp. Jeg velger å si at hvert parti får ta ansvar for sin egen prosess. Også Arbeiderpartiet må forankre slike spørsmål i organisasjonen. Vi har våre prosesser for det, og SV har sine. Det tar jeg til etterretning, sier Støre til NTB.

em class="italic"– Hva gjør du hvis Senterpartiet sier at de ikke vil godta en slik uravstemming? /em

– Vi får ta alle disse spørsmålene når vi kommer dit og setter oss ned.

(©NTB)