Til og med 20. januar må alle reisende til Sverige kunne vise til en negativ koronatest som er gjort innen 48 timer før ankomst, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Den svenske regjeringen endrer nå dette:

Fra 21. januar må de som vil reise til Sverige fra EU/EØS-land eller Norden, kunne vise fram EUs digitale koronapass eller tilsvarende.

Kravet gjelder utenlandske statsborgere over 18 år, med visse unntak.

28. desember

De uten koronapass må kunne vise til en negativ koronatest tatt innen 72 timer før ankomst, eller bevise at de har kommet seg fra koronasykdom de siste seks månedene.

Sverige innførte nye regler 28. desember, og mange er blitt bortvist siden da:

«De aller fleste som prøver å krysse grensen, er vaksinerte, men det er mange som mangler gyldig test, og mange kan ikke reglene», skriver NRK.

Dagen før svenskene strammet inn reglene og innførte krav om negativ koronatest uansett vaksinestatus, passerte over 8.100 biler grensa. Dagen reglene trådte i kraft, var tallet under 2.700, ifølge NTB.