Fem svenske statsborgere må allerede i inneværende måned møte i Oslo tingrett, dit politiet har sendt foreleggene for behandling.

Fire av dem ble pågrepet på Ring 1 nedenfor Slottet, hvor aktivister fra Extinction Rebellion (XR) satte seg ned i veibanen og stengte all trafikk midt på dagen den 24. august.

Den femte, en 20 år gammel kvinne, ble pågrepet ved Olje- og energidepartementet 23. august.

Øker bøtene

I alt pådro aktivister fra XR personlige bøter på totalt 2,1 millioner kroner under det de kalte «Nordisk opprørsuke» i uke 34.

Les også

Jeg satte meg i et veikryss og nektet å flytte på meg

Mange av aktivistene kom fra Sverige, og enkelte av dem kom kjørende i en gammel, utrangert lastebil som har avgassutslipp som er skadelig for klimaet, avslørte Avisa Oslo.

Foreleggene hver enkelt aktivist fikk, var på 13.000 kroner. Fordi svenskene satt på glattcelle i Oslo i to dager før de ble sluppet ut igjen, ble bøtene satt ned til 12.000 kroner.

Men, fordi svenskene nå nekter å betale foreleggene, økes de til 14.000 kroner fordi forholdene må behandles i Oslo tingrett.

Da FrP-leder Sylvi Listhaug kommenterte en av aksjonene XR hadde utenfor departementet, anbefalte hun demonstrantene å klippe håret og å skaffe seg jobb.

Bulk

Den nevnte gamle lastebilen, er nå hentet og kjørt tilbake til Göteborg, får AO opplyst. Den hadde ingen heldig avreise. Da den skulle hentes fra inntauingstomta, klarte sjåføren og krasje inn i porten.

Da lastebilen senere forsøkte å kjøre under t-banen på Avløs i Bærum, krasjet den opp i taket.

– Den var 10-15 cm for høy. Jeg er litt oppgitt over sjåførens kompetanse, sier Geir Homlund i Bærum Kranservice, som hadde tauet inn lastebilen Extinction Rebellion brukte til å lenke seg sammen i Hausmannskvartalet.

Stengte Ring 1

De fire andre svenskene som nekter å betale bøtene sine, er en 41-årig mann, en 48-årig kvinne, en 51 år gammel mann og en 27-årig mann.

Møter de ikke i retten for å forklare seg, risikerer de likevel å få saken behandlet uten sin tilstedeværelse.

De fire nektet å etterkomme politiets pålegg om å fjerne seg fra Frederiks gate/Karl Johans gate.

Alvorlige følger

Alle de fem XR-aktivistene har blitt gjort kjent med at dersom de blir ilagt foreleggene, kan dette medføre flere alvorlige følger for dem.

Når utlendinger blir ilagt forelegg i landet, kan det medføre bort- eller utvisning. Vedtak om utvisning gir også grunnlag for registrering i DNA-registeret.