Smitten blant de mellom 0–19 har økt kraftig den siste tiden.

Fredag skrev en anonym skoleelev et leserinnlegg i Avisa Oslo, der vedkommende mener at smittevernet i den videregående skolen er altfor dårlig.

– Vi vet at smitten har vært høy over tid i den gruppa, derfor så tok vi i Oslo til orde for at vi trengte en revidert smitteveileder, et nytt trafikklyssystem, som tar høyde for det muterte viruset som smitter mye lettere, sier Inga Marte Thorkildsen.

LES OGSÅ: Avisa Oslo erfarer: Det går mot massiv nedstengning av skolene i Oslo – nå er R-tallet 1,5

– Kritisk

En ny trafikklysveileder er under arbeid, og Thorkildsen hadde håpet at den skulle være klar denne uka – men den er nok ikke klar før påske.

– Det er kritisk. Så nå vurderer vi hva vi kan gjøre i mellomtiden.

Hun utelukker ikke at å stenge videregående skoler kan bli et alternativ.

– Alt kan skje. Vi har ikke beslutta noe ennå. Vi må uansett få ned antall nærkontakter. Det er helt påtvingende.

Hun har, sammen med FHI, Helsedirektoratet og deler av byrådet, sittet i møter i hele søndag kveld og skal i møter fra tidlig mandag også.

De har mottatt anbefalinger fra FHI og Helsedirektoratet, forteller hun, og hva de lander på, blir annonsert når Raymond går ut med de nye tiltakene for Oslo i løpet av de nærmeste dagene.

Espen Nakstad, assisterende direktør i FHI, sier til Avisa Oslo at alle har et ansvar for å begrense hvor mange de har tett kontakt med:

– Å møte 100–150 medelever og venner hver dag er altfor mye. Da risikerer man både å bli smittet og å havne i karantene.

– Skuffa

Thorkildsen innrømmer at hun er skuffet over at trafikklysveilederen tar tid.

– To uker er altfor lenge å vente, jeg er faktisk veldig skuffa, for å være ærlig. De har utrolig mye å gjøre, men jeg mener at regjeringa burde tatt tak i dette når de så det muterte viruset kom, og sørga for oppdaterte veiledere. Det burde vært mulig for skolene å begrense antall nærkontakter på en måte som ikke gjorde dem usikre på om de bryter lovverket, sier hun.

Hun synes trafikklysmodellen er et smart system, og roser regjeringa for modellen, men håper at den reviderte varianten har vært utviklet i samarbeid med skolesektoren.

Den forrige traff ikke godt nok, mener hun.

– Den viktigste forventningen min er at de har utviklet den i samarbeid med skolene, og at elevene og lærerne får være med, som kan fortelle hvordan dette funker i praksis.

Hun viser også til at Elevorganisasjonen, Sentralt Ungdomsråd og enkeltelever med sine historier har kommet med imponerende analyser.

Forstår bekymring

Elevorganisasjonen fortalte til Avisa Oslo fredag at de har mottatt bekymringsmeldinger fra flere elever den siste tida.

Thorkildsen forstår bekymringen til elevene godt.

– Jeg skjønner at elevene synes det er utrygt, det er ikke holdbart å ha det sånn på skolen. Vi jobber på spreng med å finne gode løsninger.

– Det må være tryggere å gå på skolen enn det det er nå. Særlig på videregående, men også på ungdomstrinnet.