– Vi mener dette er noe vi må vurdere, hvis vi ikke får til andre virkemidler snart for å gjøre noe med boligmarkedet i Oslo. Vi er i en situasjon hvor prisene er vedvarende høye og har et boligmarked hvor det er ville tilstander.

Det sier Ola Wolff Elvevold, som er SVs gruppeleder i bystyret.

– I tillegg er det er det et økende fenomen at relativt bemidla folk kjøper «hytter» i Oslo by. Dette er leiligheter som står tomme det aller meste av tida. Det er et problem. Disse tingene kan ikke vi som folkevalgte bare sitte å se på, mener han.

Boplikt betyr at noen må bo på eiendommen, og at eieren ikke kan la den stå ubenyttet.

Boligmarkedet i Oslo er hetere enn noen gang. Mens prisene for å kjøpe bolig stadig stiger, har sensommeren også avdekket en leiekrise i markedet. Studenter, men også mange andre grupper, sliter med å finne seg et sted å bo.

Det resulterer i budkrig på leieleiligheter og arbeidstakere og studenter som står uten permanent tak over hodet. Det har også ført til at andre aktører, som Anker Studentboliger, har satt opp feltsenger i sovesaler for at studenter midlertidig skal kunne bo et sted.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) uttalte til Avisa Oslo mandag at byrådet har få kortsiktige virkemidler for å stagge de galopperende leieprisene i Oslo.

Økende hytte-tendens

Problemet Elvevold vil til livs, er at folk kjøper leilighet i Oslo for å bruke som hytte. NRK omtalte denne uka at Eiendomsmegler 1 har merket at dette er en voksende treng.

– Vi har vært opptatt av at vi som kommune må ha flere virkemidler for å gjøre det mindre attraktivt å bare sitte på eiendom. Enten det er besteforeldre vil være nær barnebarn og dermed kjøper en leilighet de skal være i når de er på besøk, eller det er utenlandske investorer som kjøper leilighet på Tjuvholmen fordi bare det å sitte på den gir så stor gevinst.

Elvevold mener nettopp boplikt er noe som kunne ført til at færre leiligheter står tomme.

– Vi må snu alle steiner. Dette er noe over førti kommuner allerede benytter seg av. Det er uvanlig i en storby-sammenheng, men kunne potensielt være effektivt. Jeg tror mange er utålmodig på politisk handling. De ser hvilke tilstander og hvilken urettferdighet som gjør seg gjeldende.

– Hva sier AP og MDG, som dere sitter i byråd med, til dette?

– Det er ikke noe vi har diskutert byrådspartiene imellom, i alle fall ikke så langt. Men jeg tror og håper de andre byrådspartiene vil være enige i at vi må gjøre noe med tilstanden i Oslo. Det handler jo dypest sett om det skal være mulig for vanlige folk å bo i Oslo.

Ikke fornøyd med regjeringen

– I dag hadde statsråden innkalt større utleieaktører til møte for å være litt høy og mørk og si at de må oppføre seg – at de må være snille, så å si. Men det er jo noe litt uimponerende med en regjering som kommer med oppfordring og formaninger til utleieaktører i stedet for politisk handling som kunne gjort noe med tilstandene vi ser, sier Elvevold.

Aller helst ønsker SV og byrådet å ha mulighet til å skattlegge sekundærboliger hardere, for å gjøre det mindre lønnsomt å eie boliger man ikke selv bor i. Regjeringen skal utrede dette, men man vet foreløpig lite om både tidsperspektiv og utfall.

Per april 2022 var det 55.599 sekundærboliger. Det har falt fra 59.226 for to år siden.

– Nå håper vi at det kan komme virkemidler fra staten, slik vi har bedt om. Men det trengs åpenbart et videre press der. Hvis ikke det kommer snart, mener jeg vi må snu alle steiner og se på virkemidlene vi har tilgjengelig. Boplikt er en av dem, sier Elvevold.

– I forbindelse med nye tall om leieprisene fra Eiendom Norge uttalte deres administrerende direktør at «skatteskjerpelser og forhold skapt av myndighetene» har bidratt til å redusere lønnsomheten ved utleie, som igjen har ført til at det er færre utleieboliger på markedet. Hvordan mener du at å skattlegge sekundærboliger hardere vil hjelpe leiemarkedet?

– Det kan ha effekter flere veier. Det er nok riktig. Men hovedmålet må være at det å eie er en endestasjon. Så er det sånn at det er en god del folk som behøver å leie i perioder. Det er flere ting man må gjøre. Bygge mer, regulere mer. Men du må også se til at du ikke har flere leiligheter som står tomme. Det er vi opptatt nå.

– Men det er jo krise fordi det er altfor få utleieboliger i Oslo nå?

– Ja, så vi må bygge mer i Oslo, det er det ingen tvil om. Både for folk i ulike livssituasjoner og for folk som trenger å leie. Det vil de aller fleste kunne være enige om. Vi må få opp tempoet på boligbygging i Oslo. Men på det som bygges trengs det politisk handling og regulering for å prøve å utjevne forskjellene som gjør seg gjeldende slik at bemidlede folk kjøper seg en tom leilighet i byen.

LES OGSÅ: