Torsdag skal Stortinget ta stilling til forslag fra Frp og MDG om å oppheve den landsdekkende skjenkestoppen.

Forslaget vil etter alt å dømme ikke få flertall, da det mangler støtte fra blant annet regjeringspartiene og Høyre.

SV kommer heller ikke til å stemme for forslaget, men vil heller fremme sitt eget forslag, som lyder slik:

«Stortinget ber regjeringen fortløpende vurdere endringer av vedtatte smitteverntiltak ut fra smittevernlovens krav om at tvangstiltak ikke kan brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.»

– Vi fremmer i dag et forslag om at regjeringen må vurdere alle smittevernstiltakene og at uforholdsmessige inngrep må opphøre. Regjeringen burde ha tillit til at kommunene har vist seg godt egnet til å håndtere pandemien og i Oslo har vi vist at vi kan håndtere situasjonen, sier Unneland til Avisa Oslo.

Han mener det var riktig å innføre nasjonale tiltak da dette ble gjort, men mener det er feil å tviholde på disse tiltakene til den planlagte datoen 14. januar, uten en god begrunnelse.

– Det å vente til 14 januar er altfor lenge i en tid der få dager kan avgjøre om et sted går konkurs eller overlever.

Han mener at tiltak som skjenkestopp særlig rammer byer som Oslo.

– I Oslo har pandemien rammet hardt og lenge. Mange bransjer blør og tiltakene tar på. Da er det viktig at vi ikke innfører så strenge tiltak at de negative effektene er større enn de positive. Når ikke mye av smittespredningen kan spores tilbake til restaurantene mener vi det er unaturlig å holde på det.

Om ikke regjeringen støtter SVs forslag, står mye på Høyre hvis det skal bli flertall. Avisa Oslo har derfor kontaktet partiets parlamentariske leder Trond Helleland og spurt om Høyre vil støtte SV-forslaget.