– Det eneste direkte positive jeg kan se for Oslo er tilskuddet til barnehager i levekårsutsatte områder. Det kommer til å bli bra. Utover det ... så er det veldig dårlig for Oslo

Slik lyder Kaskis ikke videre begeistrede oppsummering av revidert nasjonalbudsjett sett med Oslo-øyne.

Som sitt partis fremste finanspolitiker skal Kaski nå inn i forhandlinger med Ap-Sp-regjeringen, som er avhengig av støtte fra SV eller andre partier for å få budsjettet sitt gjennom.

Og Kaski lover å kjempe for:

  • Mer penger til Oslopakke 3 og Fornebubanen.
  • Forlenget koronakompensasjon til kollektivtrafikken.
  • Nedskalering av E18.
  • En langsommere innfasing av avgifter ved elbilkjøp.

Vil kjempe for forlenget støtte

I Oslo har byrådet gått ut og advart mot kutt i rutetilbud hvis det reviderte nasjonalbudsjettet blir stående.

Kompensasjonsordningen vil ikke bli videreført etter 1. juli 2022. Kaski omtaler situasjonen som kritisk – på et tidspunkt der ikke alle passasjerer har kommet tilbake til kollektivtransporten etter pandemien.

SV-eren mener at det er avslørende at regjeringen slår fast at det er en ny normal.

– Det aksepterer vi ikke. Da klarer vi ikke å nå nullvekstmålene våre og vi får ikke trafikken ned, sier Kaski til Avisa Oslo.

– Vi kan ikke bare fortsette å kompensere år etter år etter år, men vi kan heller ikke bare fjerne støtten over natta. Og det må følge med midler til andre tiltak, som kollektivinvesteringer og andre tiltak som får ned biltrafikken, understreker Kaski.

SV-eren bruker samme logikk når det gjelder elbilavgiftene som innføres fra neste år.

– Avgiftene må fases inn over tid, ikke over natta, sier SVs finanspolitiker.

– Reagerer veldig sterkt på dette

Statsminister Jonas Gahr Støre gikk tidligere i år ut og varslet en gjennomgang av dyre samferdselsprosjekter grunnet stadig høyere statlige utgifter. Men Kaski ser kun innsparing i form av manglende kollektivsatsing, ikke kutt på veifronten.

– Det finnes ingen motorveikutt her. Det henger ikke på greip med signalene som har kommet i forkant, sier Kaski.

Med det som bakteppe varsler finanspolitikeren at SV kommer til å forsøke å forhandle ned milliardene regjeringen bruker på vei. I Oslo-området mener hun at E18 kan nedskaleres.

– Vi reagerer veldig sterkt på at de kutter mer i kollektiv enn de kutter i vei. Det rammer byer over hele landet, men er særlig dramatisk i Oslo, fortsetter SV-politikeren.

– Trenger Oslopakke 3 mer penger?

– Det er et behov for mer statlige penger. Det ser vi både i Oslopakke 3-forhandlingene og de øvrige behovene Oslo har innen samferdsel og kollektiv. Svaret regjeringen gir her er kutt på 250 millioner til Fornebubanen. Man sier at grunnen er at prosjektet utsettes i tid, men de 250 millionene brukes jo ikke til noe annet, selv om behovet er der, svarer Kaski.

– Synes synd på folkene på rådhuset

– Et oppsiktsvekkende løftebrudd, sier KS om at revidert nasjonalbudsjett ikke inneholder kompensasjon for kommunenes store koronautgifter i første halvår.

Der finansminister Trygve Slagsvold Vedum er fornøyd med 4,1 milliarder mer i frie inntekter til kommunene, er Kaski bekymret for kommuneøkonomien. Ikke minst i Oslo.

Byrådet oppgir at rundt én milliard av ekstraordinære koronakompensasjon ikke er utbetalt – et etterslep Kaski frykter vil gi svært tøffe budsjettforhandlinger for hennes partikolleger i byrådet, samt resten av partiene i bystyret.

– Det blir ekstremt vanskelig for kommunesektoren å budsjettere. Jeg synes synd på folkene på rådhuset som skal forholde seg til det her. Hvordan skal de lage et revidert budsjett nå? De har min store sympati, sier Kaski.