– Dette er et gjennomslag SV fikk i budsjettforhandlingene i høst – dette er noe regjeringen skal utrede. Men i svaret til Trygve synes jeg å lese mellom linjene at han knapt har kommet i gang, rett og slet, sier en oppgitt Kari Elisabeth Kaski (SV).

Hun har nylig fått svar på et skriftlig spørsmål til finansminister Trygve Slagsvold Vedum, der hun spør om et av gjennomslagene SV fikk i budsjettforhandlingene i fjor høst. Vedtaket går ut på at regjeringen skal utrede endringer i regelverket for eiendomsskatt slik at aktører med stor eiendomsmasse ikke kommer uforholdsmessig gunstig ut sammenlignet med vanlige boligeiere.

Svaret fra Vedum lyder i sin helhet slik:

«Anmodningsvedtaket knyttet til eiendomsskatt for aktører med stor eiendomsmasse er til behandling i departementet. Det er derfor for tidlig å si noe nærmere om utfallet i saken. Jeg viser til at Stortinget har bedt regjeringen «utrede» endringer. Dette forstår jeg slik at regjeringen anmodes å vurdere både om det er behov for, og om det er mulig, å gjennomføre endringer i eigedomsskattelova som vil være hensiktsmessige for å oppnå siktemålet i anmodningsvedtaket. Jeg vil komme tilbake til Stortinget så snart som mulig og på vanlig måte

Svaret får altså Kaski til å reagere – og ikke bare på at det tilsynelatende går tregt.

– I tillegg sår han litt tvil om hvorvidt de egentlig har tenkt å gjøre dette. De tar høyde for at dette ikke skal skje, rett og slett, sier hun.

– Jeg synes han er treig og passiv, legger hun til.

Vil endre skattestrukturen

Vedtaket retter seg mot utleieaktører som eier mange boliger. Problemet, mener SV, er at du kan eie en rekke boliger som i seg selv ikke er skattepliktige, fordi de har lavere verdi. SV vil utrede muligheter for å sørge for at slike aktører må betale skatt på alle boligene sine.

Dette er også noe Oslo SV-leder Sunniva Holmås Eidsvoll er opptatt av.

– Det er dypt urimelig at eiendomsskatten i dag må være lik for boligspekulanter og unge førstegangskjøpere. Dette vil vi i Oslo ha en endring på. Vi vil at de som kjøper bolig for å bo i den selv skal ha mer å gå på i budrunder enn de som kjøper for å leie ut. Da må det være høyere eiendomsskatt på boliger der den som eier den ikke selv bor, sier hun til Avisa Oslo.

Noe av det som forundrer Kaski, er at dette er politikk som regjeringen burde være for, mener hun.

– Jeg skjønner ikke at det skal være noe politisk motstand mot dette. Én ting er der vi har åpenbare politiske uenigheter, men dette handler om at boligspekulanter skal betale sin fair share gjennom eiendomsskatten.

Trenger lovendring

SV har flere forslag til hvordan man kan sørge for at aktører som sitter på mange boliger kan beskattes for disse. Én mulighet er at man regner eiendomsskatt på hele boligporteføljen sammen, heller enn at hver enhet vurderes hver for seg. En annen mulighet er at boliger man ikke bor i selv må beskattes som om det var næringseiendom, der hele boligens verdi beskattes.

Dette har imidlertid ikke Oslo som kommune makt til å gjennomføre.

– Helt konkret trengs det en lovendring. Det er det som er hemskoen i dag, som gjør at selv om man har et flertall i Oslo som ønsker at store aktører skal betale mer i eiendomsskatt, så har man ikke lov til å gjøre det, sier Kaski.

Dette er heller ikke noe Stortinget kan gjøre uten bistand fra regjeringen, mener hun.

– Selv om vi er lovgivende forsamling på Stortinget, er det ikke helt rett frem å bare skrive ut en sånn lov. Det er et utredningsarbeid som må ligge i bunn, som departementet må gjøre. Det vi har bedt om er å sette i gang det utredningsarbeidet og fremme et lovforslag.