– Det er et av kravene inn i forhandlingen om statsbudsjettet, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til Avisa Oslo.

SV og Kaski vil gi en halv milliard kroner i krisepakke til landets kollektivselskaper. Denne støtten skal vare fram til revidert budsjett behandles i Stortinget i mai. På spørsmål om hvorfor SV har valgt denne tidshorisonten, svarer Kaski at politikerne da vil ha mer kunnskap om omfanget og varigheten av passasjerbortfallet i kollektivtrafikken.

Kan bli rutekutt

Ruter har gjentatte ganger stadfestet at de er avhengig av fortsatt statlig støtte for å kompensere for bortfallet av passasjerer under og etter koronapandemien. Hvis ikke selskapet får det, blir konsekvensene kraftige kutt i kollektivtilbudet, ifølge Ruter selv.

Flere Oslo-politikere var derfor skuffet da Støre-regjeringen denne uka la frem sitt forslag til statsbudsjett. Der sto det at regjeringen ikke vil forlenge koronakompensasjonen til Ruter og andre kollektivselskaper etter 1. januar, men at de følger med på situasjonen.

– Dette er utrolig skuffende. Kollektivselskapene og de reisende har lojalt fulgt smittevernrådene under hele pandemien, og nå stikker regjeringa fra regninga, sa miljø og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) til Avisa Oslo.

– Jeg tenker at dette er helt krise. Dette innebærer at regjeringen overlater byene og fylkeskommunene helt til seg selv. De har ikke de økonomiske musklene som skal til, uttalte Venstres bystyrepolitiker Marit Vea.

– Utrolig bekymret

Ruter har varslet at de alene må kutte 1,2 milliarder kroner i løpet av 2022, dersom den statlige støtten ikke fortsetter.

Forrige gang Avisa Oslo snakket med SVs finanspolitiker, kommenterte hun ikke om SV kom til å kreve kompensasjon til kollektivselskapene i statsbudsjett-forhandlinger med Ap- og Sp-regjeringen.

Nå er imidlertid Kaski svært tydelig.

– Vi er utrolig bekymret for situasjonen til kollektivtransporten i hele landet. Ruter er helt tydelig på at det blir rutekutt om støtten ikke kommer. Det vil være dramatisk fordi vi vet at et godt tilbud er avgjørende for om folk velger kollektivtransport.

Tror på gjennomslag

Kaski påpeker at SV er ikke alene om å kreve ekstraordinær støtte i forbindelse med passasjerbortfall i kollektivtransporten.

Overfor Avisa Oslo har blant annet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gjort det samme. Det samme gjelder en rekke Ap-politikere rundt om i bykommunene som kan rammes av rutekutt.

Dette gir Kaski tro på gjennomslag i en regjering der Ap er største parti. Jeg forventer at særlig Ap kommer til å støtte det.

– De styrer Oslo, Trondheim, Bergen og mange av de andre byene som kan rammest hardest, sier Kaski.

SV legger i sitt alternative statsbudsjett også opp til å senke momsen på kollektivreiser fra 12 til 8 prosent.

Ber SV ha større ambisjoner

På spørsmål om SVs forslag er godt nok, svarer Oslo MDGs fungerende bystyregruppeleder Eivind Trædal følgende:

– Vi har større ambisjoner – det holder ikke å redde tilbudet.

Trædal mener at ambisjonen bør være at flere bruker kollektivtransport oftere. Han ber om penger til å kutte billettprisene, slik at tilbudet blir mer attraktivt.

– Det er viktig for å få med oss folk. Ap og Sp bruker jo 1 mrd. på å kutte fergepriser. Det er fint, men vi trenger tilsvarende satsing på å få enda flere til å reise kollektivt, sier Trædal til Avisa Oslo.

– MDG foreslo allerede i den første debatten på Stortinget å bevilge midler til å kutte priser med 20 prosent. Litt overraskende at bare Rødt og Pasientfokus stemte for. Jeg håper SV også vil kjempe for billigere billetter, argumenterer MDG-politikeren.