Tirsdag ble det klart at Anlegget Fortum Oslo Varme ikke er blant de sju prosjektene som er valgt ut til å få støtte fra EU, slik de hadde håpet.

– SV kommer til å slåss for dette prosjektet. Det er viktig for å få kuttet utslipp av klimagasser. Vi har hele tiden ment at dersom EU ikke stiller opp, så bør regjeringa stille opp, sier Lars Haltbrekken (SV) som sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Fortums plan er å fange CO2 fra selskapets forbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. Dette skal deretter lagres permanent under havbunnen på norsk sokkel. Investeringen på Klemetsrud er totalt beregnet til å koste 6,8 milliarder kroner, og Fortum skal selv bidra med 800 millioner kroner.

Opprinnelig søkte de om 3 milliarder kroner, men reduserte summen i sommer til 1,8 milliarder kroner for å øke sjansen for å få tildelt støtte. Det var altså ikke nok til å overbevise EU-ekspertene.

– Kommer dere til å ta med Klemetsrudanlegget inn i budsjettforhandlingene med regjeringen?

– Jeg vil ikke si noe om de forhandlingene nå, men jeg kan si at vi kommer til å slåss for at dette prosjektet skal gjennomføres, svarer Haltbrekken.

– På hvilken måte skal dere slåss for dette?

Jeg kan bare si at vi kjemper og slåss for det nå fremover, så vil jeg ikke si noe om akkurat hvordan vi skal gjøre det.