– Vi må slutte med den enorme subsidieringen av boligeiere – på bekostning av dem som står utenfor, sier Kari Elisabeth Kaski (SV) til Avisa Oslo.

Bygget bak henne tårner seg opp over det flate asfaltlandskapet på Ulven, mens lastebil etter lastebil virvler opp støvet etter en lang vinter. Framover skal det bygges mange boliger i strøket en ti minutters T-banetur unna Oslo sentrum.

Obos står alene for rundt 3.000 av dem, og den massive aktiviteten skjer på et tidspunkt der mange sliter med å få foten innenfor det svært høyt prisede boligmarkedet i Oslo.

Slik Kaski og SV ser det, holder det imidlertid ikke med bygging for å løse hovedstadens boligkrise.

– Vi vil ha et krafttak for å få kontroll på boligmarket, stagge prisene og sikre at boligmarkedet går fra å være en forskjellsmaskin til å være rettferdig, slår Oslo SVs førstekandidat til stortingsvalget fast.

Vil fjerne skattefordeler og skjerpe sekundærbolig-skatt

På Stortinget har Oslo-politikeren og partikolleger foreslått det Kaski selv kaller en samlet, ny boligpolitikk for Norge.

Forslaget består av åtte punkter, som blant annet ber regjeringen om å:

  • Utrede reform for beskatning av bolig og eiendom i Norge, som fjerner eller drastisk reduserer netto skattesubsidier til bolig og eiendom. Det skal gis bunnfradrag som kan skjerme en stor andel primærboliger fra beskatning, og skisseres forskjellige modeller for innfasing av en mer helhetlig og rettferdig beskatning av bolig og eiendom.
  • Sørge for at det ikke skattemessig lønner seg å investere i sekundærbolig fremfor andre investeringsobjekter. Dette skal skje gjennom en skjerpelse av beskatning av sekundærbolig, og ikke en lempelse i annen beskatning.

– Alle skjønner at dette er lurt, men ingen tør å foreslå det og gå inn i en valgkamp med det. Det er veldig synd – for det gjør at vi aldri får tatt tak i noe som åpenbart er et stort problem, mener Kaski.

– Hvorfor tror du at det er sånn?

– Man er redd for å tape valg, kommer det kontant fra Oslo-politikeren, som beskriver tematikken med økt boligbeskatning som «et svart hull i norsk politikk».

– Mye sunnere for økonomien

Avisa Oslo har i en serie artikler satt søkelyset på de høye boligprisene i Oslo. Kaski setter selv dagens boligkrise i sammenheng med en selveierlinje som har dominert norsk boligpolitikk.

– Derfor har vi omtrent bare en politikk tilpasset de som er innenfor boligmarkedet. Men konsekvensene av det har vært mer og mer subsidier til de som eier, mens de utenfor må betale regningen, sier SV-politikeren.

Hun mener at de utenfor markedet har betalt en dyr pris for å subsidiere de som er innenfor, som igjen tjener gode penger på prisveksten i markedet. Derfor mener SV at det er klokt å lette inntektsbeskatningen for et flertall i befolkningen, altså de som tjener under 650.000 kroner, og i stedet flytte beskatningen over på bolig.

– Det er mye sunnere for økonomien og det vil gjøre det mindre lukrativt å investere i bolig for folk med penger til overs, og heller legge det inn i produktive virksomheter, sier Kaski.

Ønsker tak på utlån

SV foreslår også å endre loven for å legge opp til en boligpolitikk der kommuner kan stille krav til utbyggere om bygge en viss andel sosialboliger eller rimelige boliger.

Et annet grep er sette et tak på hvor mye bankene får låne ut til bolig.

– Men da vil vi vekte det sånn at førstegangskjøperne får mer, slik at de kommer seg inn på markedet, fastslår Kari Elisabeth Kaski, som oppfatter den høye boliglånsgjelden som en stor risiko i den norske økonomien.

– Hvordan vil dette påvirke utbyggerne?

– Forhåpentligvis vil de få mindre. Det er helt riktig – fordi du ser så skyhøye profitter på boligutbygging i dag, sier Kaski.

På et påfølgende spørsmål om hvordan SVs planer vil påvirke boligbyggetakten i Oslo, viser hun til at SV også ber om en nasjonal boligplan for å ivareta landets boligbehov og offentlige tomte- og utbyggingsselskap.

– Forhåpentligvis vil det bidra til å dempe presset også i Oslo, sier Kari Elisabeth Kaski i SV til Avisa Oslo.

Uenig med SVs forslag

KrF-politiker Tore Storehaug er saksordfører når de åtte forslagene fra SV skal opp i Stortingets finanskomité.

Han tror SVs forslag om å fjerne eller drastisk redusere skattesubsidier til bolig vil virke mot sin hensikt.

– Vi ønsker at det skal være mulig for folk å eie egen bolig, og da er skattefordeler bra, mener Storehaug.

Når det gjelder det å gjøre det mindre gunstig å investere i sekundærboliger, viser finanspolitikeren til at sekundærboliger skattlegges langt høyere nå enn de gjorde da SV satt i regjering tilbake i 2013.

– For hvert statsbudsjett som har gått har det blitt mindre gunstig å investere i sekundærboliger, så den første delen av SVs forslag er i tråd med regjeringens politikk. Men i motsetning til SV ønsker vi også å se på lempning i beskatning på andre investeringer, fordi de åpenbart må ses i sammenheng, sier Storehaug.

Tror på regjeringens politikk

KrFs representant i finanskomiteen er heller ikke begeistret for å sette et tak for det totale boliglånet bankene kan gi.

Han har imidlertid forståelse for ønsket om å gi førstegangskjøperne en større andel av lånene.

– Men Finanstilsynets årlige gjennomganger viser at bankene prioriterer førstegangskjøpere, kommenterer imidlertid Tore Storehaug.

Han mener at å fortsette regjeringens politikk vil gi resultater i boligsektoren.

– Men er det nok?

– Selvsagt må en vurdere videre tiltak. Samtidig har boligprisene økt i en økonomisk situasjon med lav rente. Det endrer seg nå, og jeg tror den store økningen i boligprisene kommer til å flate ut, sier Tore Storehaug i KrF til Avisa Oslo.