– Jeg mener at det er et mindre problem. Først og fremst fordi mange av de andre tomtealternativene er rett utenfor Oslos grenser. Den praktiske forskjellen er ikke så stor, så lenge du finner en god tomt som er godt egnet, sier Kari Elisabeth Kaski til AO.

Hun sikter til at det nye Oslo fengsel nå kan ende opp med å havne utenfor Oslos kommunegrenser, ettersom det ikke finnes flertall for å legge det til Bredtvet.

SV har vært blant de sterkeste stemmene i kampen for å verne Bredtvet-skogen fra utbygging av Oslo fengsel, en kamp som tilsynelatende er vunnet.

Torsdag kunne Avisa Oslo fortelle at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har gitt opp å sikre at et nytt Oslo fengsel ender opp i Oslo, i og med at Bredtvet nå er uaktuelt. Mehl bekreftet selv til AO at det trolig betyr at fengselet ender opp utenfor kommunen.

– Bredtvet-tomten ville vært for sliten, mens man har bedre alternativer utenfor Oslos grenser, mener Kaski.

Justisministeren bekrefter til Avisa Oslo: Trolig spikeren i kista for nytt fengsel i Oslo

Vil vurdere andre Oslo-tomter

Samtidig har ikke Kaski og SV gitt opp håpet om at fengselet ender i Oslo.

Underveis i prosessen med å få på plass et nytt fengsel, har planene blitt nedskalert fra å skulle huse 214 innsatte - til å skulle huse 170. Kaski mener man ikke har vurdert andre tomter i Oslo med de nedskalerte planene.

– Vi har bedt justisministeren vurdere andre tomter med det nedskalerte alternativet. Det ble nå flertall i Stortinget for at regjeringen må legge frem en egen sak for lokalisering av Oslo fengsel. Da får vi vurdere den saken de kommer tilbake med.

Nytt Oslo fengsel

  • Oslo fengsel har ligget på Grønland siden 1851. Det er et av landets største fengsler med plass til 243 innsatte.
  • I 2017 ble avdeling A, på folkemunne kjent som Botsen, lagt ned av bygningsmessige årsaker.
  • I dag består fengselet av avdeling B, bedre kjent som Bayern, og avdeling C. Denne kalles Stifinner'n, og er en rusmestringsenhet med 20 plasser.
  • Bayern har fått navnet etter at det ble bygget som ølbryggeri i 1872. Siden 1934 har det fungert som fengsel, men har aldri vært ment som noe annet enn en varetektsavdeling.
  • I dag sitter rundt en tredjedel av de innsatte på Bayern på dom. Resten er i varetekt.
  • En utredning fra 2016 anbefalte nedleggelse og at nytt fengsel bør bygges et annet sted. Høsten 2019 startet Statsbygg opp tomtesøk, der 180 tomter ble vurdert.
  • Bredtvet i Groruddalen er vurdert som det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet i Oslo. Forslaget har møtt sterk motstand hos naboer og lokalpolitikere.
  • I fjor etterlyste Statsbygg tomteforslag rundt Oslo. De mottok 53 forslag.
  • I februar i år konkluderte Statsbygg med at Oslo fengsel bør ligge på Bredtvet.
  • I april ble det klart at Bredtvet-alternativet vrakes, da det ikke er flertall i Bystyret.

– Hvilke hensyn er viktigst for SV fremover, nå som Bredtvet er utelukket?

– Det viktigste for oss vil være at soningsforholdene for de innsatte blir gode, at det blir god nok plass og gode nok tilbud for utdanning og fritid i fengselet. Samt at man får gode arbeidsforhold og reisetid for de ansatte.

Hva sier du til de mange innsatte og ansatte i Oslo fengsel som har argumentert sterkt for at fengselet bør ligge i Oslo?

– Jeg har stor forståelse for deres argumenter, og har møtt dem i flere runder. Derfor mener jeg fortsatt at regjeringen bør vurdere de øvrige tomtene med det nedskalerte alternativet. Men så tenker jeg samtidig at i sånne saker må man veie ulike hensyn mot hverandre. Vi kan ikke bare ta utgangspunkt i de ansatte, og innsattes syn. Vi må også ta et bredt hensyn til befolkningen i Groruddalen som gang etter gang har følt seg overkjørt i en dal som har en god del sosiale utfordringer.

Vil oppgradere kvinnefengselet

Planene for et nytt fengsel på Bredtvet innebar en utvidelse og oppgradering av kvinnefengselet som allerede ligger på Bredtvet.

Dette fengselet er det tverrpolitisk enighet om at trenger en oppgradering, da forholdene for de innsatte er svært dårlige.

– Jeg har lyst til å legge til at vi har utfordret regjeringa til raskest mulig å komme med en sak om oppgradering av kvinnefengselet. Det har vi ment siden før det ble klart at man trenger et nytt fengsel. Det er helt prekært, og det er et flertall i Stortinget for det, sier Kaski.

LES SERIEN FRA INNSIDEN AV OSLO FENGSEL: