– Vi får ikke til de fire prosentene i et revidert budsjett. Det erkjenner SVs finanspolitiske talsperson og sjefforhandler Kari Elisabeth Kaski i et intervju med Avisa Oslo.

På spørsmål om hvorfor ikke SV tror de kan få til å få økt den statlige finansieringen av Fornebubanen fra 66 til 70 prosent, svarer Kaski med å vise til at det er veldig mange andre ting SV må prioriteres denne forhandlingsrunden.

– Det mest prekære i denne omgang er å få forlenget kompensasjonen for tapte billettinntekter i forbindelse med færre kollektivpassasjerer i forbindelse med koronapandemien. Hvis ikke vi får til det, blir tilbudet dårligere, passasjerene færre også havner vi inn i en ond spiral, sier Kaski.

Kaski sier også at SV vil prioritere å gi mellomstore byer bedre kollektivavtaler.

Å få økt Fornebubanen-andelen vil først bli prioritert av regjeringens budsjettmakker i fremtidige budsjettforhandlinger.

– Situasjonen er fortvilende. Regjeringen viser med sitt reviderte budsjett at de ikke vil prioritere kollektivprosjekt. Da blir ryddejobben vår større. Jeg håper Ap i Oslo vil synliggjøre Oslos behov overfor sin egen regjering, sier Kari Elisabeth Kaski til Avisa Oslo.

Skuffet byråd

– Det er veldig skuffende. Både SV og Ap gikk til valg på å øke det statlige bidraget til Fornebubanen og denne typen store kollektivprosjekter. Det er veldig skuffende at både regjeringa og SV løper fra det løftet når vi står i en kritisk situasjon og må ta et valg om vi skal gå videre med prosjektet eller ikke. Det er nå vi virkelig trenger den avklaringen, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel (MDG) til Avisa Oslo.

– Hadde du større tro på nettopp SV?

– Det hadde jeg. Jeg forventet at SV ville levere på det de har lovet. De har lovet 70 prosent, det samme har Ap. De løper fra løftene sine, og det er nå det er kritisk.

– Kan ikke utsette kampen

Venstres stortingspolitiker Ola Elvestuen reagerer på Kaskis uttalelse.

– De kan ikke utsette kampen for Fornebubanen. Hvis de ikke får ut pengene nå, må de få på plass en forpliktelse fra regjeringen, sier han.

Elvestuen mener SV må levere på følgende på kollektivsiden:

  • Mer penger til Fornebubanen.
  • Forlenget kollektivstøtte.
  • Finansiering av fjernstrekninger på jernbanen.

– De må vise at dette er noe de prioriterer. Ingen bryr seg om hva SV mener. De må skaffe resultater, sier Ola Elvestuen.

Vil ha mer statlig finansiering

I flere måneder har politikerne i Oslo og Viken håpet at staten kunne gi dem en hjelpende hånd med kostnadssituasjonen for Fornebubanen.

Håpet deres har ligget i en formulering i regjeringsplattformen til Ap og Sp, som sier at de vil tilby alle kommuner å dekke 70 prosent av kostnadene ved store kollektivprosjekter. I dag ligger den prosentsatsen på 66 prosent.

I et brev fra samferdselsdepartementet til forhandlingsutvalget for Oslopakke 3 skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) at han i stedet for å øke andelen til 70 prosent, heller gir Oslo og Viken større frihet i hvordan de vil disponere de 66 prosentene.

For inntil nå har åtte prosentpoeng av dette vært bundet opp til å redusere bompenger. Det slipper Oslo og Viken nå å forholde seg til, og de kan bruke disse pengene til hva de vil.

Advarer mot økt offentlig pengebruk

Avisa Oslo har stilt departementet en rekke oppfølgingsspørsmål om dette er et endelig nei til håpet om 70 prosent. Via departementets kommunikasjonsavdeling har vi fått tilsendt følgende uttalelse:

«I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen vil tilby å øke det statlige bidraget til 70 prosent i de store kollektivprosjektene. Regjeringen prioriterer på nåværende tidspunkt heller å innføre økt fleksibilitet for den omtalte tilskuddsordningen og dermed mulighet for større bidrag til kollektivtransporten, fremfor et statlig bidrag på 70 prosent. I denne sammenhengen er det viktig å ta innover seg at norsk økonomi nå er i en høykonjunktur, med utsikter til økende lønns- og prisvekst og renteoppgang.»

« Økt offentlig pengebruk i en situasjon med høy aktivitet i økonomien og mangel på tilgjengelige ressurser, vil forsterke presset på priser og lønninger. Situasjonen i norsk økonomi tilsier derfor at vi må se på prioriteringene i samferdselssektoren på nytt, og at det er viktig med ansvarlige prioriteringer», heter det videre.