Marian Abdi Hussein til helse- og omsorgskomiteen, Kari Elisabeth Kaski til finanskomiteen og Andreas Sjalg Unneland til justiskomiteen. Her er slagene de vil ta for Oslo.

Ruste opp helsevesenet

Marian Hussein ble Norges første Stortingsrepresentant med somalisk bakgrunn. Nå vil hun ta med erfaringer fra pandemien inn i arbeidet med å ruste opp helsevesenet. Forbedring av sykehusintensiv, gi ansatte fast eller hel stilling og ta grep for at helsepersonell ikke skal fordeles på flere arbeidsplasser.

Psykisk helse er også viktig, mener Hussein.

– Det er flere psykologspesialister på Oslo vest og sentrum, enn Oslo øst forteller Hussein.

Hun mener at det offentlige helsevesenet, som DPS, må opprustes. Satsing på oppbemanning og at ansatte skal ha mer tid til omsorg. Hussein vil ikke gi opp Ullevål sykehus.

– Jeg vil kjempe for Ullevål sykehus og fortsette å utvikle Aker, avslutter hun.

Redusere forskjeller

Kari Elisabeth Kaski har sittet i finanskomiteen siden høsten 2017 og forteller at hun glad for å fortsette arbeidet. Særlig vil hun jobbe for å redusere økonomiske og sosiale forskjeller og klimagassutslipp.

– Forskjellene øker mest i Oslo på grunn av den nasjonale politikken, spesielt boligpolitikken sier hun.

Tidligere i vår utalte Kaski til Avisa Oslo, at hun vil endevende Oslos boligpolitikk.

– Jeg vil passe på at de fra Oslo føler seg hørt, sier Kaski.

Slå et slag rettsikkerheten

Andreas Sjalg Unneland møter nå på Stortinget for første gang. Hans viktigste sak er rettsikkerhet. Som jurist er han engasjert feltet og vil styrke rettssystemet og utvide tilbudene. Ved blant annet å styrke fri rettshjelp-ordningen og få ned advokatprisene.

Unneland vil se nytt fengsel i Oslo og ønsker en kvitteringsordning etter politikontroll.

– Ettersom mange med minoritetsbakgrunn opplever å bli stoppet oftere av politiet, trenger vi en kvitteringsordning for å styrke tilliten, forklarer han.

Å styrke kvinners rettsikkerhet er viktig, mener Unneland.

– Vi vil fortsette arbeidet om å få innført en samtykkelov, sier han.

Innføringen av samtykkebasert voldtektslovgivning vedtok SV, i arbeidsprogrammet, på landsmøte i år.