– Vi fotsoldater i partiet blir nærmest mobbet av folk fordi minoriteter i Ap stort sett bare får smuler, mens kakebitene fordeles av partiledelsen seg imellom, sier Mahmood til Avisa Oslo.

Han er ingen hvem som helst i Oslo Arbeiderparti.

Mahmood ble valgt inn i bystyret tilbake i 1983 – riktignok for Høyre, før han meldte overgang til Arbeiderpartiet i 1995 – og i løpet av to perioder satt han til sammen 32 år i bystyret fram til 2019.

Mahmood har vært aktiv i årets Arbeiderparti-valgkamp. Erfaringen fra høstens valg var at Ap ble møtt med skepsis av Oslos minoritetsvelgere. Ikke bare på grunn av partiets nye og strenge innvandringspolitikk, men også grunnet manglende representasjon.

Til slutt endte det med stor tilbakegang i bydeler som Grorud (-9,1 prosentpoeng), Alna (-10,8 prosentpoeng), Stovner (-8,9 prosentpoeng) og Søndre Nordstrand (-9,5 prosentpoeng).


– Katastrofalt signal

Uttalelsene hans kommer i en tid der Oslo Arbeiderparti må erstatte to sentrale politikere på rådhuset, deriblant varaordfører Kamzy Gunaratnam, som forrige uke ble valgt inn på Stortinget.

Flere kilder Avisa Oslo har snakket med, mener at det er uaktuelt at Gunaratnam ikke erstattes av en person med minoritetsbakgrunn.

Mahmood er tydelig på at han mener Ap burde gå for noen med minoritetsbakgrunn, og advarer om hva som kan skje om man ikke gjør det.

– Jeg tror det vil være et katastrofalt signal, som Ap vil tape enormt på på lang sikt. Det er min følelse, sier Mahmood, som har vært ute og snakket med mange velgere både før, under og etter valgkampen.

Ikke enig i at representasjonen er svak

Leder av Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, sier til Avisa Oslo at han ikke er enig med Mahmood i at representasjonen er svak.

– Men jeg er enig i at dette er noe vi må jobbe bevisst med, på alle nivåer i organisasjonen. Derfor kommer Oslo Arbeiderpartiet til å jobbe med dette framover, og blant annet følge opp anbefalingene fra Arbeiderpartiets minoritetsutvalg, som ble ledet av Mani Husaini og der Oslo Arbeiderparti var representert.

Jacobsen påpeker at det er positivt for partiet at de har mange flinke folk som ønsker seg verv og posisjoner, det motsatte ville vært et større problem, mener han.

– Så er det partiets demokratiske organer som foretar valg- og nominasjoner og som må balansere ulike hensyn opp hverandre og gjøre kloke valg, understreker han.

Halvparten med minoritetsbakgrunn i bystyret

Jacobsen sier samtidig seg enig i at det er viktig for Oslo Ap å favne bredt i alle valg- og nominasjonsprosesser.

– Det er ulike hensyn som skal ivaretas. Det handler om kjønn, alder, geografiske hensyn samt sikre mangfold ved at minoritetsgrupper også er representert.

Jacobsen mener derimot at Oslo Ap har klart å ivareta disse hensynene i mange år gjennom ulike nominasjoner til bystyret, bydelsutvalg og Stortinget. Han peker på at i flere bystyreperioder har en stor del av Oslo Aps bystyregruppe vært minoritetskandidater.

– Av våre 12 i bystyret nå er seks minoritetskandidater. På rådhuset har Kamzy vært varaordfører i seks år. Abdullah har vært heltidspolitiker i 10 år. I forrige periode hadde tre av våre bydelsutvalgsledere minoritetsbakgrunn. På Stortinget har Saera Khan og Hadia Tajik begge vært faste representanter fra Oslo Arbeiderparti. Kamzy er valgt på Stortinget nå fra plass nummer to på lista, argumenterer han.

Konkurranse om varaordførervervet

Uenigheten mellom Mahmood og Jacobsen kommer på et tidspunkt der Kamzy Gunaratnam skal erstattes som varaordfører.

Av de heteste kandidatene som nevnes som mulige arvtakere for varaordfører Kamzy Gunaratnam, har kun én minoritetsbakgrunn, nemlig Abdullah Alsabeehg, som leder Aps fraksjon i bystyrets byutviklingsutvalg.

Alsabeehg har ingen kommentar da Avisa Oslo ber ham kommentere saken.

Partikollegene Jon Reidar Øyan (bystyrerepresentant og leder for Aps homonettverk) og Line Oma (fraksjonsleder i kultur- og utdanningsutvalget) er to andre navn som framheves overfor Avisa Oslo. De er tydelige på at de ønsker seg vervet.

– Jeg har selvfølgelig lyst på varaordførervervet. Så mener jeg helt genuint at vi har veldig gode kandidater, og at det blir bra uansett hvem det blir, sa Line Oma fredag.

Øyan bekrefter også at han stiller seg til disposisjon.

– Jeg har i hele min tid i Arbeiderpartiet påtatt meg de vervene partiet har bedt meg om å ta, det vil jeg også gjøre fremover. Vi jobber alle for noe som er større enn oss selv, uttalte Jon Reidar Øyan.

– Bør øke representasjonen

Både gruppeleder Frode Jacobsen og varaordfører Kamzy Gunaratnam forsvinner ut av Aps gruppe som følge av valget.

Samtidig spekuleres det i om ikke byrådsleder Raymond Johansen kan havne i regjering. Og om ikke andre Oslo Ap-medlemmer kan ende opp som statssekretærer. Aller helst bør Oslo Ap bruke anledningen til å øke representasjonen blant minoriteter, mener Khalid Mahmood.

Aps superveteran påpeker at mens SV og MDG begge to har byråder med minoritetsbakgrunn, har ikke Ap det samme. Det har de heller ikke hatt tidligere.

– Du har fraksjonsledere i utvalg med betalte verv, men representasjonen er svak, mener Mahmood, som også påpeker at det er velgerne som har løftet opp eksempelvis Kamzy Gunaratnam fra lavere posisjoner på listene.

I de to lokalvalgene i 2015 og 2019 var Gunaratnam blant enkeltpolitikerne som fikk flest personstemmer og slengere, altså personstemmer fra velgere som stemte et annet parti enn Arbeiderpartiet, i Oslo.

I begge valgene var Raymond Johansen den eneste Ap-politikeren som fikk flere personstemmer enn Oslos varaordfører.

LES OGSÅ:

Les også

Jonas Gahr Støre kan bli en stor statsmann – eller en prygelknabe for kommunister og klimapartier på speed (hvis han er heldig)