Det skriver Rina Mariann Hansen i et innlegg på sin egen Facebook-side.

– I over tjue år har jeg vært folkevalgt i byen jeg har bodd i hele livet og som har gjort meg til den jeg er. I bydelsutvalg, i bystyret, som fritidspolitiker, heltidspolitiker; i opposisjon og i posisjon. Som byråd. I alle åra har det vært med et klart mål fra Arbeiderpartiets side om å utjevne forskjeller, bidra til en mer klimavennlig by og at alle som kan og vil jobbe skal få muligheten til det, skriver hun.

Valg neste år

11. september neste år er det duket for nok et lokalvalg der Oslos politiske fremtid skal avgjøres. De to siste valgene har de rødgrønne partiene Ap, SV og MDG utgjort byrådet, med støtte fra Rødt. Dette håper Hansen at fortsatt vil være tilfelle etter neste års valg.

– Oslo trenger fortsatt et rødgrønt byråd med et sterkt Arbeiderparti. Vi trenger en politikk for sterkere omfordeling, at vi tar tak i årsakene til forskjellene i byen vår, at vi gir flere folk veier inn i arbeidslivet, en by som stiller opp for de som har det vanskeligst, de som trenger fellesskapet aller mest. Vi trenger barnehager og skoler som gir alle unger like muligheter i livet, vi trenger en politikk som sikrer at vi får med alle i overgangen til fornybarsamfunnet, ikke bare de med mest ressurser.

Innvalgt siden 2003

Hansen har blitt valgt inn i bystyret i hvert valg siden 2003. De siste sju årene har hun imidlertid sittet som byråd.

Hun var først byråd for kultur, idrett og frivillighet fra 2015, men har siden 2020 vært byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Hansen har tidligere vært leder for Oslo AUF og nestleder i Oslo arbeiderparti.