Fredag formiddag har en liten gjeng samlet seg utenfor klima – og miljødepartementet i Prinsens gate.

Seks stykker har satt seg ned og blokkerer inngangen. Rundt dem står en håndfull personer med plakater. De aksjonerer mot regjeringens vedtak om å forlenge fellingstida på ulven.

Det er ikke første gang demonstranter samler seg i Oslo. Nå tar aktivistene det et steg lenger. Flere av dem som er der, forteller at de er villige til å bli arrestert for saken.

– Det er ingen som syns det er gøy å sitte i arresten en fredag kveld, men jeg er villig til å bli for å vise alvoret, sier Kaja Mirander som aksjonerer sivilt ulydig og blitt arrestert fire ganger.

Andre går enda lengre. De vil sultestreike gjennom jakten.

Vil ikke spise før ulvejakta er avslutta

Sidney Haugen og Anne Bjørg Halse Lervik holder opp plakater. «Valpene dømmes til sultedød står det».

Fra de setter seg ned utenfor departementet klokken 10:00, og til årets jakt på ulv er over skal de ikke spise.

– Vi kommer til å sultestreike så lenge det er nødvendig, svarer Halse Lervik raskt på spørsmål om hvor lenge de vil holde på.

Den utvidede jakttida er satt til 1. mars. Det betyr at Halse Lervik og Haugen potensielt vil gå uten mat i 9 dager.

Haugen er aktivist på fulltid. Han jobber i en dyrevernsorganisasjon, og får i tillegg bidrag fra støttespillere via innsamlingsaksjoner. Han har deltatt i flere aksjoner tidligere, men dette er første gang han sultestreiker.

– Jeg har aldri gått så lenge uten mat før, men har forberedt meg mentalt på at det kommer til å bli tungt. Jeg skal drikke vann med elektrolytter, slik at jeg ikke skader kroppen mer enn nødvendig, sier han

– Dette er ikke noe vi gjør fordi vi tror det skal bli behagelig, men fordi det er helt nødvendig, skyter Halse Lervik inn.


Ulvene brukes som brikker i et politisk spill

Det er ikke tilfeldig at det er denne aksjonsformen de to Osloborgerne har valgt:

– Da regjeringa vedtok å forlenge ulvejakta, så forlenger man jakta inn i yngletida til ulven. Regjeringa innrømmer selv at det er en fare for at dette vil føre til sult for dyrene. Vi risikerer nå en stille dyretragedie, hvor både valper og voksne ulver vil lide, sier Halse Lervik o fortsetter:

– Vanligvis er felling i ynglingtida strengt ulovlig. Men nå ser vi at ulvene brukes som brikker i et politisk spill.

– Vi kan få en vår hvor for det ligger tisper og valper i hi i Norge og sulter i hjel. Dette er på mange måter det minste vi kan ofte, sier Halse.

– Jeg håper at det i det minste at vi kan sette oppmerksomhet rundt denne tragedien. Drømmen er jo at de avslutter i dag, men jeg er realistisk, legger Haugen til.

Får helhjertet støtte fra MDG

Arne Olav Haabeth fra Miljøpartiet de Grønne har møtt opp utenfor departementet for å vise sin støtte. Haabeth sitter i bystyret, og er også Oslos representant i rovviltnemnda. Han kaller saken «absurd».

– Rovviltnemnda er ofte ganske ytterliggående i hvor mange ulv de ønsker å skyte, og har før møtt motstand i departementet – men denne gangen gjør de ikke det. Tvert imot! Det er ganske ekstremt at Norge ikke klarer å forvalte næring og natur samtidig, vi ofrer naturen for noen få ganske sære interesser i landbruket.

– Ekstra skår i gleden at man nå har oppdaget en ekstra yngling av ulv i Oslos nærområde. Samtidig så forlenger Staten jakta, på ganske sleipt vis, mens ankeprosessenetter siste rettsprosess pågår. Det virker som regjeringen har bestemt seg for å kvitte seg med mest mulig ulv.

– Rovviltnemnda bidrar til ytterligere konflikt. Jeg tror mange ikke er klar over den politiske riggen som er satt i gang for å bli kvitt ulven. Her har arbeiderpartiet gått i knestående og ofrer ulven i samarbeidet med Senterpartiet

Haabeth støtter helhjertet aktivistene, også om de er villige til å bryte loven:

– Sivil ulydighet er en viktig sikkerhetsventil i demokratiet, og noe natur – og miljøbevegelsen i Norge har lang tradisjon for.

Selv ville han dog ikke «lenket seg» for ulven:

– Jeg som folkevalgt politiker skal være forsiktig med hvordan jeg involverer meg i aksjoner, men jeg har ingen problemer med å si at jeg støtter dem og beundrer de som sitter her i dag, sier han.

Under aksjonen kommer politiet innom. Selv om sitt-ned-aksjonen ikke var meldt inn på forhånd, får aktivistene lov til å sitte, såfremt de ikke er til hinder for helse. Dermed er dette å regne som en lovlig aksjon.

Naturvernere ville hindre ulvejakt – sendt hjem av politiet