Gå til sidens hovedinnhold

Styrker skolebudsjettene med 70 mill.

For å veie opp for tapt læring i pandemi-perioden, foreslår byrådet å styrke skolebudsjettene med 70 millioner kroner. 40 av millionene går til grunnskolen.

– Mange av elevene i Osloskolen har nesten ikke vært på gult nivå i perioden november til mai. Det er dramatisk, både faglig og sosialt. Mange sliter med motivasjonen og med den psykiske helsa.

Det uttaler byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) om hvorfor byrådet vil sette av 70 millioner ekstra til skolene.

Opplysningen framkommer i byrådets forslag til revidert budsjett for 2021.

  • 40 millioner vil gå til tiltak i grunnskolen, for å ta igjen faglig etterslep og skape motivasjon og lærelyst.
  • 20 millioner vil være særlig dedikert til tiltak rettet mot elever i videregående skole for å øke fullføringen.
  • 10 millioner vil bli brukt til diverse aktiviteter og kurs utover høsten.

Byrådet styrker også Osloskolenes IKT-budsjetter med 15 millioner kroner.

– Vi skal gjøre hva vi kan for at Oslos elever, som har vært spesielt hardt rammet, skal få hjelp til å ta igjen det tapte. Elevene selv må inkluderes i det viktige arbeidet skolene nå skal gjøre for både bedre læring og bedre trivsel, uttaler Thorkildsen.

Kommentarer til denne saken