I dagens muntlige spørretime, dagen etter regjeringens pressekonferanse, glimrer helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) med sitt fravær på listen over statsråder.

Det får stortingsrepresentant Marian Hussein (SV) til å reagere.

– Den muntlige spørretimen er en av mulighetene vi som sitter i nasjonalforsamlingen har for å stille spontane spørsmål og få spontane tilbakemeldinger fra statsrådene og regjeringen.

– Når man har så store lettelser og fatter så store beslutninger som på tirsdag, som iverksettes samme kveld, ville det vært naturlig at Stortinget ble orientert og hadde mulighet til å stille spørsmål til statsråden, sier hun til Avisa Oslo.

Nye krav for åpenhet

Hussein mener at koronahåndteringen generelt har vært preget av en for liten involvering av Stortinget.

– Koronahåndteringen har tilsidesatt Stortinget, og tilsidesatt en åpen debatt om smittevernstiltak. Støre sa på pressekonferansen at vi går inn i en ny fase.

– Jeg håper at den nye fasen også byr på en mer demokratisk smittevernshåndtering, hvor vi har åpenhet rundt anbefalingene og datagrunnlaget, og at endringer og inngripende tiltak skjer etter åpen debatt i Stortinget.

Hun mener at det – etter to år med krisehåndtering – kreves mer forutsigbarhet.

– Dette vil øke folkets tillit, og tillit til smittevernstiltakene.

– Hva ville du spurt Kjerkol om, hvis hun hadde stilt?

– Tirsdag varslet de om en ny fase, og om et nytt rammeverk og beredskapsplan. Er det planlagt at Stortinget skal involveres mer i dette arbeidet?

– Mener du at Stortinget må få være med på beslutningene om smitteverntiltak videre?

– Vi må ikke alltid være med før beslutningen tas, for vi er kjent med at det kan være behov for raske tiltak. Men etter tiltak er fattet bør vi få en sak til Stortinget til behandling, så man kan ha åpenhet og alt det som kjennetegner et demokrati.

– Demokratisk underskudd

Nettopp demokrati mener hun har vært skadelidende de siste åra.

– Nå har vi en hel ny type kompetanse for å håndtere denne krisen. Vi har stengt ned, åpnet opp, stengt ned igjen. Jeg mener at vi må gå fra krisehåndtering, som har gitt oss demokratisk underskudd, til å bruke det demokratiske rommet vi har til å ta beslutningene.

Hun peker på at Stortinget har «vist at vi har klart å håndtere kompensasjonsordninger».

– Nå må også Stortinget involveres i større grad i smittevernhåndteringen. Når du har åpenhet, så har du også en mer opplyst debatt enn det man har nå, hvor man ikke får vite om de ulike faglige vurderingene før beslutningene er fattet.

SV-politikeren tenker framover – hva skjer om en farligere variant tar over landet?

– Da blir det desto viktigere at Stortinget involveres før nordmenns frihet på nytt settes under administrasjon. Vi kan ikke ha de mest inngripende tiltakene etter krigen, og fortsatt ikke ha involvering fra nasjonalforsamlingen.


Nytt forslag

Før jul leverte Hussein, sammen med SV-leder Audun Lysbakken, inn et forslag «om å sikre demokratisk forankring og kontroll av inngripende smitteverntiltak». Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen.

Den muntlige spørretimen i Stortinget avholdes som regel hver onsdag klokka 10.

«Statsråden vet ikke hvilke spørsmål som vil bli stilt, og er sånn sett uforberedt. Statsråden har heller ikke betenkningstid, men må svare spontant», står det forklart på Stortingets sider.