Boligstiftelsen Nydalen ønsker å bygge nesten 100 nye studentboliger i Nydalen, men politikere og fagmiljø har gått imot forslaget.

Nå har også studentene kastet seg inn i debatten. De ber bystyret om å gå imot anbefalingen fra Byrådet.

– Vi håper på grønt lys fra bystyret for dette forslaget. Det er helt nødvendig for å sikre studentenes boligbehov, sier politisk ansvarlig i BISO, Armin Braimi.

Avisa Oslo har tidligere skrevet om saken.

Strid om bokvalitet

Boligstiftelsen Nydalen drifter allerede over 600 hybler i området. Nå ønsker de å utvide, og har stilt et forslag om å omregulere parkeringsplassen i Gunnar Schjeldrups vei i Nydalen til studentboliger.

Forslaget legger opp til et sjuetasjes høyt bygg, og vil gi 100 nye studentboliger.

Både Plan – og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Bydelen har gått imot forslaget. Etter to runder med behandling, har Bystyret innstilt på at forslaget avvises. De peker på at nærheten til Ring 3 vil gi dårlig bokvalitet.

Byrådet har gjennomgått saken to ganger, men har likevel innstilt på avslag til forslaget.

– I dette tilfellet ligger boligene svært nærme Gjøvikbanen og Ring 3, slik at boligene ville bli utsatt for mer støy og luftforurensing enn ønskelig. Kvalitet er viktig for helse og trivsel, og jeg synes studenter fortjener like god bokvalitet som andre, opplyste Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen til Avisa Oslo i Januar.

Innstillingen fra Byrådet har møtt krass kritikk fra opposisjonen. 9. mars skal saken opp i Bystyret.

Studentene kaster seg inn i kampen

Torsdag deltok Byutviklingsutvalget på en befaring av tomten, i regi av leder James Stove Lorentzen (H). Her deltok også Armin Braimi og Cindy Mora fra BISO, samt Stine Fossheim som er studentrepresentant i BSN. De mener det haster med å få i gang prosjektet, og oppfordrer Bystyret til å gå inn for forslaget.

– Det er et skrikende behov for studentboliger i Oslo. Vi har gjennom mange år sett at det settes nye dystre rekorder for studenter i boligkø. I tillegg blir det stadig flere studenter, så det er ingen tvil om at det trengs flere studentboliger.

– Alt er klart for prosjektet, inkludert finansiering. Nå trenger vi å få alle partier til å støtte opp om prosjektet, sier Braimi.

Som politisk ansvarlig for studentorganisasjonen ved BI, mener han området er velegnet for boliger, da det ligger bare et steinkast fra skolen.

– De aller fleste studentene ved BI holder til i Nydalen. Vi har et sterkt behov for tilgang på flere studenthybler her, sier han.

Håper befaringen vil endre utfallet

I tillegg til studentene var politikere fra en rekke partier og representanter fra boligstiftelsen selv til stede på befaringen. Styremedlem i Boligstiftelsen Nydalen, Rolf Holm, er fornøyd med møtet:

– Det var veldig gode diskusjoner under befaringen, sier han.

Holm forteller at han reagerte med «vantro og skuffelse» på Byrådets innstilling. Holm mener BSN har tatt høyde for kritikken som rettes fra Plan – og bygningsetaten, og at de på befaringen fikk redegjort for dette.

Holm har også uttalt at han mener man kan ha andre kvalitetskriterier til studentboliger enn andre boliger. Han peker på at studenter har kortere botid, og at man derfor kan lempe litt på kravene.

– Det er stor forskjell på viktigheten av et fullstendig støyfritt uteareal i en enebolig, kontra i et større studentboligkompleks, skriver BSN i saken.

Dette er Marcussen (MDG) helt uenig i.

– God bokvalitet er like viktig for studenter som for alle andre. Det er ikke noe vi ønsker å gå på akkord med, og etaten er veldig tydelig i sine faglige anbefalinger her. God bokvalitet gir grunnlag for god helse og trivsel, og vi må derfor vurdere helheten i prosjektene.

– En unik mulighet

Baimir understreker at BISO heller ikke ønsker at det skal lempes på kvaliteten på boligene.

– Vi er opptatt av at det skal være godt for studentene, og bryr oss veldig om deres boforhold. Vi mener at det ivaretas i dette forslaget. Boligstiftelsen Nydalen har forsikret oss om at det nyeste forslaget deres ivaretar alle formelle krav til luft – og støykvalitet, sier Baimir.

Nå håper han på «grønt lys» for prosjektet:

– Her har politikerne en unik mulighet for å få på plass et godt boligtilbud for studentene. Jeg håper de prioriterer studentene, og gir prosjektet grønt lys, avslutter Braimi.

Saken skal behandles i begynnelsen av mars.