Før helga varslet regjeringen at de ville dele ut 10 millioner kroner til hele landets studentskipnader, i tillegg til ANSA. Dette er midler som skal bidra til å motvirke ensomhet blant studenter. Studentskipnaden i Oslo (SiO) får nesten 2,5 millioner kroner.

– Jeg er glad for at studentsamskipnaden i Oslo blir tildelt en så stor pott for å gjøre situasjonen for studentene bedre, sier Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Mandag kveld forhandlet opposisjonen også fram en krisepakke på 1 milliard kroner til studentene.

I vedtaket står det:

«Stortinget ber regjeringen raskest mulig opprette en krisestøtteordning for studenter som har opplevd inntektstap grunnet koronapandemien i vårsemesteret 2021. Ordningen skal være mer tilgjengelig og ha en høyere stipendandel enn ordningen våren 2020 og ta utgangspunkt fra en ramme hvor stipendene utgjør 1 mrd. kroner»

– Jeg er opptatt av at vi treffer de som faktisk trenger det. Det er forskjell på studenter som bor hjemme, og som kanskje også har spart penger, og de som har mistet jobben sin. Da er det åpenbart hvem som trenger mest hjelp, sier Mathilde Tybring-Gjedde.

Skal sørge for sosiale arrangementer

Tybring-Gjedde trekker fram at undersøkelser viser at en av tre studenter føler seg ensomme, helt uavhengig av korona. I november meldte Universitas derimot at tre av fem studenter føler seg mer ensomme under pandemien.

Styreleder i studentsamskipnaden i Oslo, Jonas Virtanen, er positiv til pengestøtten de har mottatt for å motvirke ensomhet. SiO er fortsatt i planleggingsfasen for hva pengene skal gå til helt konkret:


– Målsettingen vår er at vi kommer frem med tiltak som kan ruste studenten for studiehverdagen de nå står i, og ikke minst tilby arrangementer og tiltak de kan glede seg til. Vi håper det også blir mulig med flere fysiske arrangement etter hvert, sier styreleder i studentsamskipnaden i Oslo Jonas Virtanen.

Samtidig har det ikke vært flust av arrangementer på grunn av smittesituasjonen.

– Det er klart at smittetiltakene krever at det er lite fysiske møter, og at det er vanskelig for samskipnadene å arrangere sosiale arrangementer. Men vi har også sett at samskipnadene har klart å lage digitale arrangementer som funker, som for eksempel i fadderuka, bekrefter Tybring Gjedde.

– Skulle gjerne sett at potten kom tidligere

Idun Kløvstad, leder i Velferdstinget, er positiv til tiltakene som har kommet for å bedre både den sosiale og den økonomiske situasjonen til studentene.

– Skoen trykker like mye på studenters økonomiske situasjon som på situasjonen rundt ensomhet. Vi er kjempeglade for at studentsamskipnaden har fått penger for å hjelpe studenter med å motvirke ensomhet. Samtidig kan vi ikke si oss fornøyde før en ny økonomisk krisepakke er på plass og regjeringen har levert på det vedtaket Stortinget fattet i går, sier hun.

.

Både Velferdstinget og SiO er glade for at studentene endelig får krisepakken de har etterlyst:

– Vi er glade for at det er flertall for en krisepakke til studentene, og venter nå på hvordan utformingen blir. Dette vil bety mye for studentene i Oslo, som er særlig berørt av den sosiale nedstengningen, sier Virtanen i SiO.

Kløvstad i Velferdstinget, skulle likevel ønske pengene ikke kom så sent:

– Vi skulle gjerne sett at potten fra regjeringen kom tidligere. Midlene som er utdelt nå er mer brannslukking enn forebyggende tiltak mot studentenes situasjon. Men det er fortsatt bra at man har fått ut fingeren.

Hun er likevel redd for at pengene SiO har fått for å motvirke ensomhet, ikke vil nå ut til mange nok studenter.

– Vi har nådd en del, men frykten er at de som sitter mest alene, er de tiltakene ikke når ut til. En ting er å nå ut, en annen ting er å nå inn. Om man har det skikkelig dritt, og ikke kommer seg ut blant folk, ender man i sin egen lille boble. Det blir tungt.