Jeg har skiftet mening og er nå mot rusreform i Norge. Argumentet som gjorde at jeg endret syn var at straff hindrer ungdom i å bruke narkotika. Derfor burde vi i stedet for å se straff som et onde som jeg mente før, heller snu på det og bruke straff på flere områder for å løse flere problemer. Arbeiderpartiets landsmøte burde derfor støtte straff på inntil seks måneders fengsel med bøter for arbeidsledighet i Norge.

Arbeidsledighet er forferdelig for den det gjelder, fører til store helsetap over tid, og «smitter» både nabolag og familiemedlemmer. Litt som ungdom som prøver hasj. Et forbud mot rus og arbeidsledighet kan derfor være viktige verktøy for å få ned arbeidsledighet og rusbruk i Norge. Straff virker, og løser åpenbart sosiale problemer bedre enn helsehjelp og sosial oppfølging. I debattene har det vært mye fokus på at tilhengerne av rusreform sier straff ikke er støttet av «forskning». Til det vil jeg si at det må være lov å bruke sunt bondevett.

Straff på seks måneders fengsel for å være arbeidsledig som er et så stort onde for landet, ville åpenbart vært noe alle ønsker å unngå. Derfor ville både sjefer, eiere og ansatte for bedrifter jobbet mye bedre sammen for å hindre at noen ble arbeidsledige. Samtidig kunne man innført påtaleunnlatelse i de tilfellene noen ble arbeidsledige lovet å ikke slappe av, men trene, høre på podkast, ta studiepoeng og gå på kurs, ikke kle seg i joggebukse, så kunne samfunnet ved slike aktivitets-kontrakter med den enkelte sammen med politiet.

Arbeidsledighet, likt som rusbruk, er et massivt onde for et samfunn og hvis noen er arbeidsledige over lengre tid så «smitter» også ledigheten over på nabolag og familiemedlemmer som har større sannsynlighet for også å bli ledige. På denne måten kan det nesten sies å være en avhengighet, slik som rusbruk. Samfunnet har også så mye å tape på at flere smittes og blir avhengige av denne arbeidsledigheten, akkurat slik begrunnelsen er for straff mot rusbruk, at det er naturlig å beskytte resten av storsamfunnet.

Arbeiderpartiet har i over 100 år slåss for like rettigheter og frigjøring fra undertrykkelse. Drømmene fattige mennesker samlet seg om på Youngstorget i 1850 var preget av frykt for politiet og fabrikkeiere sin forfølgelse, vold og umenneskelige syn. Gradvis gjennom historien har vi sammen i Norge klart å gi rettigheter til stadig flere som nå ikke lenger trenger å leve i frykt fra politi og «de mektige». Men denne tradisjonen må vi skjønne ikke lenger kan føres videre. Vi må gjøre et unntak for rusbruk. Her er det i motsetning til tidligere viktig at vi beholder frykt for politi og straff, fordi det gjør at flere ungdom ikke bruker rus.

En modernisering av arbeiderbevegelsens idealer er derfor at vi må oppdatere oss og forstå at straff virker. Derfor bør landsmøtet også vurdere å bruke samme straff, 6 måneders fengsel og bot, mot arbeidsledighet. Slik at vi sammen kan gå mot et samfunn hvor arbeid til alle faktisk er en mulighet og ikke en fjern drøm.

Les også

– Oslo Senterparti taler med to tunger i rusdebatten

Les også

Avkriminalisering og hjelp betyr ikke fri flyt av narkotika!