– Dette er en intern sak i Oslo Ap som de får styre med. Vi driver vår egen politikk og utvikler vår egen politikk. Vi kan ikke la oss påvirke hva andre sier og mener. Så det er ingen endring fra vår side, svarer helsepolitisk talsperson i Oslo Høyre, James Stove Lorentzen.

– Vi har støttet det som Stortinget har vedtatt sammen med Helse Sør-Øst og det står vi fortsatt bak, utdyper han.

Den vedtatte løsningen er altså å legge ned Ullevål sykehus og bygge splitter nye sykehus på Gaustad og Aker. Det har skapt store diskusjoner, med kronikker, fakkeltog, spleiselag og Facebook-grupper for å nevne noe.

– Bra løsning


– Hva er deres hovedargumenter for dette oppsummert?

– Det er en så kompleks sak at jeg er litt skeptisk til å svare på det i en setning eller to. Vi forholder oss til at både Stortinget og Helse Sør-Øst har jobbet i mange år med denne saken. Vi ser på dette som en bærekraftig og bra løsning for sykehuset, svarer Lorentzen, som for øvrig er Høyres fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget i bystyret

– Hvordan skal sykehuskapasiteten og traumeberedskapen bevares om man legger ned Ullevål?

– Det jobber Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus med, sammen med de ansatte, og det finner de gode løsninger for.

Bystyrets direkte makt i denne saken strekker seg til at de skal behandle reguleringsplanene. Det skjer sannsynligvis en gang 1. halvår i 2022, ifølge Lorentzen.

Håper Høyre snur

Utviklingen i saken gleder lederen av Helse- og sosialutvalget i Oslo, Aina Stenersen (Frp). Hun mener at Oslo Ap endelig snur tatt standpunktet etter flere år med stort press. Ap selv vil ikke utspillet sitt for en snuoperasjon.

– Så håper jeg også at Oslo Høyre snur. Jeg antar at de er litt bundet av å ha helseministeren, som også har jobbet lenge for å legge ned Ullevål sykehus. Jeg håper at Oslo Høyre heller kan fokusere på at innbyggerne trenger fortsatt drift på Ullevål sykehus. Det er det beste for Oslo, sier Stenersen.


Hun har selv vært pådriver for å beholde driften ved Ullevål i flere år. Frp-politikeren understreker at Høyre ellers er konstruktive å jobbe med, og håper de vil støtte de andre partiene i bystyret som er imot nedleggelse.

– Hvor mye innflytelse har egentlig bystyret i denne saken?

– Vi har mye innflytelse fordi dette er en reguleringsplan som må godkjennes av Oslo bystyre. Helse Sør-Øst har også tidligere måttet trekke planene fordi Plan- og bygningsetaten så at planene var mangelfulle. Veldig mange i bystyret har også gode kontakter og jobber godt inn mot Stortinget. Jeg tenker at vi også kan vinne fram på Stortinget.

I juni i fjor valgte Helse Sør-Øst å trekke planene like før de skulle ut på høring. Bakgrunnen var at plan- og bygningsetaten i Oslo stilte seg kritisk til deler av planene. Reguleringsprosessen er dermed blitt utsatt og planene skal – etter planen – ut på høring i vår.