Stortinget behandlet torsdag to forslag om å oppheve det nasjonale forbudet, og begge fikk støtte fra Frp og MDG. Rødt støttet også deler av Frps forslag.

Dermed var det langt fra noe flertall i Stortinget for å åpne for skjenking av øl og vin og sprit igjen på serveringssteder.

I forkant av voteringen møtte helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til debatt om saken.

– Dersom den nasjonale skjenkestoppen – som både Helsedirektoratet og FHI mener er viktig – oppheves, må andre tiltak innføres for å beholde totaleffekten av tiltakspakken. I tillegg må vi være mer tilbakeholdne med å lette på andre tiltak, sa Kjerkol.

Både Venstre, Frp, SV og MDG kom med forslag relatert til å enten avvikle skjenkestansen eller å få en revurdering. Høyre-leder Erna Solberg la vekt på at det er regjeringens oppgave å vurdere om smitteverntiltakene er forholdsmessige, og at hun ikke har grunn til å tvile på det.

Høyre stemte derfor mot samtlige av disse forslagene.

Med støtte fra Høyre har Ap og Sp-regjeringen flertall i salen. Dermed blir det verken noen avslutning på skjenkestansen eller noen ny umiddelbar vurdering av tiltaket.

– Vi vet at folka i næringen er skikkelige folk, som tar smittevern på alvor. Det er ikke det dette handler om - at man ikke har forståelse for en næring. Det handler om å ta pandemien på alvor, sa Ap-representanten Cecilie Myrseth.

– Tiltakene innført bygger på faglige råd gitt til regjeringen. Det ble først innført skjenkestopp ved midnatt. Men man ble nødt til å stramme ytterligere til. Vi prøvde i fjor å skille mellom matserveringer og bar. Det fungerte ikke så godt. Det må vi også innrømme vi som var med på det, fordi vi ønsket det så inderlig.

Regjeringen har sagt at de nasjonale koronatiltakene skal revurderes 14. januar.