Gå til sidens hovedinnhold

Stort oppgraderingsbehov i vann- og avløpsnettet kan bli dyrt for husholdningene

Det kommunale vann- og avløpsnettet trenger oppgraderinger for 332 milliarder de neste 20 årene. Konsekvensen kan bli en dobling av kommunale avgifter.

Det er Norconsult og Sintef som har lagd en rapport for bransjeorganisasjonen Norsk Vann, skriver NRK.

Aller verst ventes det å bli i Nordland. Der skrives det i rapporten at vanngebyret kan øke med 206 prosent. Selv i Oslo, som er fylket der gebyret ventes å øke minst, regner man med at vannregningen blir 94 prosent dyrere.

– Situasjonen er alvorlig, og gebyrøkningen kan komme snart, sier administrerende direktør Thomas Breen i Norsk Vann.

Behovet for oppgradering stammer ikke kun fra slitne anlegg. Det kommer også fra behovet for klimatilpasning.

– Man må tenke ganske annerledes, for eksempel ved å åpne elveleier. Det er ikke mange tiår siden man tenkte at dette var fint å få lagt i rør. Nå ser vi at rørene ikke får dimensjoner som er nok til å være forberedt på store flomhendelser og ekstremnedbør, sier leder Kristin Halvorsen i Cicero senter for klimaforskning.

Les også

– Jeg føler veldig med alle som opplever dette

Kommentarer til denne saken